Over fire år har gått siden intervjuet i BT, der Guttormsen uttalte seg kritisk om forholdet mellom Forsvaret og den norske politistyrken i Afghanistan.

Politidirektoratet (POD) svarte med å trekke tilbake sikkerhetsklareringen hans på nivået «hemmelig», noe som ekskluderte ham fra fremtidig utenlandstjeneste.

— Moralsk seier

Nå har Askøy-mannen fått fullt medhold i sin klage til Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM). Tidligere har Spesialenheten for politisaker, etter omfattende etterforskning, ikke funnet noe å kritisere Guttormsen for.

— Dette er den endelige bekreftelsen på at jeg er hundre prosent renvasket. Nå har jeg det svart på hvitt fra NSM at det ikke hefter noe ved meg. Det er en moralsk seier, sier Guttormsen.

Nå har jeg det svart på hvitt fra NSM at det ikke hefter noe ved meg

Saken begynte med en artikkel i BT i mai 2009, om at norske politifolk i Afghanistan ble forsøkt presset av Forsvaret til å delta i en militær operasjon.

Guttormsen, som var fungerende teamleder i det norsk-afghanske politiprosjektet i Maimana, var én av dem som ble intervjuet. Han slo fast at det var uaktuelt for norske politifolk å delta i en offensiv operasjon. Han viste til at politiet bare skulle utføre sivile oppgaver, og ikke bidra til NATOs krigføring.

Karrierestopp

Politidirektoratet svarte med å suspendere sikkerhetsklareringen, samtidig som saken ble brakt inn for Spesialenheten. Begrunnelsen var at Guttormsen angivelig hadde brutt taushetsplikten, vært illojal og satt norske liv i fare. Ingen av de andre åpne kildene i artikkelen ble anmeldt. Spesialenheten fant ikke noe som tydet på at Guttormsen hadde brutt taushetsplikten, men han fikk likevel ikke klareringen tilbake.

— Politidirektoratet satte en effektiv stopper for karrieremulighetene mine. Jeg mistet muligheten til å dra ut på nye utenlandsoppdrag, og kunne glemme å jobbe med for eksempel etterretning eller i Politiets sikkerhetstjeneste. Jeg var selvfølgelig også helt uaktuell for lederstillinger, sier politimannen.

Selv om han nå er renvasket, er han sikker på at han kan glemme nye utenlandsoppdrag i fremtiden.

— Søknaden min ville nok havnet i en skuff. De ville helt sikkert funnet et påskudd for å vrake meg. Personalbehandlingen i POD har vært utrolig slett. De har aldri tatt kontakt med meg eller kalt meg inn til en samtale, sier Guttormsen.

Vurderer erstatningskrav

Hans advokat, Erik Mjell, sier de vil vurdere å fremme et erstatningskrav mot staten.

— Jeg har ikke opplevd verre saksbehandling enn dette, det er bortimot grotesk. Det har hele tiden vært åpenbart at Guttormsen ikke har satt noen liv i fare. Vi har sagt fra dag én at det ikke er grunnlag for å kritisere ham for brudd på taushetsplikten. Det er under enhver kritikk at han har måttet vente i flere år på en avgjørelse, sier Mjell.

Birthe Taraldset er stipendiat på Det juridiske fakultet på Universitetet i Bergen, og forsker på varsling.

— Guttormsen har vært heldig i den forstand at han har kunnet gå til et formelt klageorgan og få rettet opp noe av det han har blitt utsatt for. Jeg regner med at hans arbeidsgiver og myndighetene tar dette viktige signalet til etterretning. Det har vært stor oppmerksomhet om varslersaker i mediene, også internasjonalt. Jeg ser tegn til at det skaper økt forståelse og kunnskap for hva varsling er, sier hun.

- Hvor vanlig er det at varslere blir utsatt for represalier?

— Jo høyere i en organisasjon de kritikkverdige forholdene er forankret, desto større er risikoen for alvorlige represalier.

Verken Nasjonal sikkerhetsmyndighet eller Politidirektoratet vil kommentere saken.