I går leverte Vest Tank sin rapport til SFT om hva de mottok fra skipet «Probo Emu» og hva de hadde gjort med dette avfallet.

Ba om dokumentasjon

Bakgrunnen for rapporten er at Statens forurensingstilsyn (SFT) ba om dokumentasjon for hva «Probo Emu» leverte av avfall i Sløvåg fjor høst. SFT har tidligere sagt at de vurderer å anmelde Vest Tank for ulovlig import av avfall, dersom det viser seg at selskapet trengte importtillatelse.

Selskapet har tidligere avvist at det var nødvendig. Vest Tank har lov til å ta imot avfall som er ifra båtens egen drift.

— Det var slikt avfall det var snakk om, sier Jørn Losvar, pressesjef for Vest Tank.

Sist uke uttalte daglig leder Jostein Berland at avfallshåndteringen fra «Probo Emu» var en ren rutineoperasjon, men at de likevel var i kontakt med blant annet SFT for å forsikre at alt gikk rett for seg. Denne kontakten fant ikke SFT igjen i sine arkiver.

- Tankene ble vakset

I rapporten som Vest Tank levert i går skriver selskapet at de mottok restene etter spylingen av tankene om bord på «Probo Emu» den 16 oktober i fjor. Den fjerde november ble tankene vasket. «Tank T3 og T4 ble fullstendig rengjort, inspisert og dokumentert», skriver Vest Tank i rapporten. De legger også ved et sertifikat som bekrefter dette.

— Dere har hatt avfall fra Probo Emu i tankene som brant opp?

— Ja, vi hadde rester etter avfall om bord på «Probo Emu», men de ble fullstendig rengjort etterpå, sier Losvar.

Vest Tank skriver i sin konklusjon at «...det fantes med andre ord ingenting etter innholdet av restene fra skipet «Probo Emu» igjen på tankene T3 og T4 som ble ødelagt i eksplosjonen/brannen hos Vest Tank 24 mai 2007».

Det står ingenting i rapporten om hva det var i tankene som brant opp, eller hvor lukten kommer fra.

— Vi har ikke skrevet noe om det. Men det var 99 prosent sjøvann og resten olje. Lukten kommer fra en svovelforbindelse, er ikke farlig, og vil med tiden forsvinne, sier Losvar.

Tar mer prøver

SFT har gitt Norges Geotekniske Institutt (NGI) oppdraget med å ta ytterlige prøver av forurensning utenfor området til Vest Tank. Hensikten med prøvene er ifølge SFT å verifisere analyser som Vest Tank selv har fått gjennomført.

SFT brukte kvelden i går og vil bruke dagen i dag til å gå gjennom rapporten fra Vest Tank. SFT skal i dag rundt klokken 14 legge ut sin vurdering av dokumentasjonen fra Vest Tank på sine nettsider.

Gerda Plets