I forhold til 2007 var økningen i julehandelen på rundt fem prosent for flere av de største kjøpesentrene. Slo ikke finanskrisen inn?

– Renten ble justert i tide til de siste innkjøpene før jul. Folk følte nok at de tryggere kunne bruke penger, sier senterleder Knut Eliassen på Lagunen Storsenter.

– Rentekuttet hjalp, sier amanuensis Michael Hageberg ved Norges Handelshøyskole (NHH).

Drahjelp fra nye butikker

Norges Bank kuttet renten med 1,75 prosentpoeng den 17. desember. Påfølgende mandag satte Lagunen omsetningsrekord for en enkelt handledag, opp 25 prosent fra forrige rekord.

I slutten av november åpnet sportskjeden XXL butikk i Laguneparken, noe som bidro til å øke omsetningen kraftig. Også MX Sport utvidet.

Sartor Senter økte omsetningen med fem prosent i julehandelen, noe senterleder Marianne Nyborg er godt fornøyd med.

– Dette er bra, særlig med tanke på at vi ikke har fått nye butikker i senteret i år, sier Nyborg.

Også hun gir rentekuttet i desember noe av æren for at julehandelen ble såpass bra. Årets totale omsetning ble seks prosent høyere enn for 2007, et år hvor bergenserne handlet mer enn noensinne.

Åsane Senter økte omsetningen med drøyt tre prosent i desember, på årsbasis med seks prosent.

Sviktet

Ikke alle har opplevd oppgang. Verken Galleriet i sentrum, Oasen i Fyllingsdalen, Vestkanten i Loddefjord eller Bergen Storsenter rapporterer om jubelsalg.

Galleriet ligger jevnt med 2007, og omsatte for 831 millioner kroner.

– I 2007 hadde vi rekord med vekst på 10,5 prosent, og greier vi å stabilisere oss på samme nivå som rekordåret, er vi veldig godt fornøyd, sier senterleder Hågen Solheim.

Vestkantens leder Rolf Tvedte melder om en oppgang på to prosent i forhold til 2007. Bergen Storsenter og Oasen har begge merket dårligere tider. Storsenteret på grunn av bybaneutbyggingen, mens Oasen har mistet et reisebyrå som sto for en betydelig del av omsetningen.

Økning uteble

Rentekuttet ble kjærkomment for kjøpesenteret i Fyllingsdalen.

– Desember har vært en minusmåned. Finanskrisen har gjort folk avventende, men de siste dagene før jul løsnet det litt. Ingen ventet heller at vi skulle gjøre det like bra som i 2007, sier senterleder Eva Nielsen.

Selv om vi brukte godt med penger i desember, har høstens finanskrise virket inn på detaljhandelen, påpeker amanuensis Hageberg:

– Husk på at mange kjøpesentre på forhånd ventet en vesentlig økning, en økning som uteble på grunn av finanskrisen, sier han.

Skodvin, Helge