KARI PEDERSEN kari.pedersen@bt.no

Nyvalgt fylkesleder Jan Koløy maner nå til ro i rekkene. Til BT sier Koløy at han ikke kommer til å ta initiativ for å utestenge noen «verstinger» etter all uroen som har vært i Hordaland Frp i vinter.

Heller ikke vil han sette i gang noen gransking av beskyldningene om sex-misbruk. Det får bli opp til sentralstyret å håndtere, sier Koløy.

Ingen effekt Tilsynelatende tok det ikke lange tiden for fylkesårsmøtet å roe seg etter sjokkbølgene som talen til Cathrin Rustøen skapte.

Bortsett fra Siv Jensens umiddelbare respons, ble ikke voldtekts— og misbruksanklagene tema i debatten. Hennes alvorlige beskyldninger mot sentrale tillitsvalgte fikk heller ikke følger for utfallet av gårsdagens maktkamp. Dersom Rustøen ble brukt som middel i en politisk strid, ga hun ikke ønsket effekt.

Lørdag kveld ble styret i Hordaland Frp ryddet for verstinger.

Pekepinn Forsamlingen fikk en pekepinn på utfallet av valgene da årsmøtet tidlig på ettermiddagen be-handlet forslaget fra Radøy Frp om å gjeninnføre ordningen med formannsvalg hvert år.

Sigrun Sangolt Natås ble valgt til fylkesformann for to år på årsmøtet i fjor og skulle tilsynela-tende være fredet i år. Men årsmøtet ville det annerledes. Med 86 mot 54 stemmer ble det ved-tatt å velge ny formann også i år.

Da var bordet ryddet for de sentraltro. Natås fikk 54 stemmer, Jan Koløy 84.

Kvinnheringen Koløy har i mange år vært sentral i Hordaland Frp og var fylkesformann i tre år frem til 1997.

Av sine støttespillere blir han beskrevet som en brobygger og en samarbeidets mann.

Sortevik vant Vervet som politisk nestleder gikk til Arne Sortevik med 86 stemmer, mot Fredrik Litleskares 51.

Ole Opedal, som først snakket høyt i mediene om rykteflommen mot Søviknes, var foreslått som organisatorisk nestleder. Men Opedal trakk seg og Gustav Bahus ble valgt.

Også Ottar Tangen trakk seg på oppløpssiden. Fronten ble for massiv.