— Vi har fjernet 10.000 kvadratmeter PE-skum i løpet av vinteren, sier Gunnar Gjæringen ved Hordaland vegkontor til Bergens Tidende.

At PE-skummet er fjernet, minsker faren for eksplosjonsartet spredning av brann i tilfelle kollisjon. Og kollisjoner skjer med jevne mellomrom i Løvstakktunnelen. Tunnelløpet er trangt, og på hverdager er trafikken oppe i over 20.100 biler, opplyser Reidun Instanes på vegkontor.

Nedsatt fartsgrense

Men nettopp på grunn av den store trafikken, er det sjelden mulig å drive råkjøring i tunnelen. Fartsgrensen var lenge 70, men er nå satt ned til 60.

— Fra slutten av mai vil vi også starte installeringen av til sammen 13 nødtelefoner i kiosker. I hver av kioskene vil det også finnes to brannslokkere. Dessuten vil vi mellom hver telefonkiosk montere to nødskap med to brannslokkere i hver, sier Gjæringen.

— Disse nødskapene vil bli merket med overhengende skilt, og med informasjon om hvor langt det er til begge utgangene.

Gjæringen opplyser at det for lengst er montert rødblink ved inngangene til Løvstakktunnelen, og det vil bli vurdert å montere automatiske bommer. Radiosambandet, som har fungert så som så, vil bli opprustet. Disse tiltakene vil bli gjennomført i løpet av året, sier Gjæringen.

Bøter kan stoppe sikring

Det forhindrer ikke at saken med dagmulkten på 10.000 kroner for manglende tunnelsikring går sin gang. Men det absurde oppi det hele, er at nettopp dagmulktene for manglende tunnelsikring kan komme til å gå ut over - tunnelsikringen.

— Hvis vi blir nødt til å betale, så kan vi ikke hente pengene fra investeringsbudsjettet. Det er nemlig penger som er bevilget av Stortinget til nærmere definerte prosjekter, sier vegsjef Ole Chr. Torpp.

— Vi er nødt til å betale ut fra drifts- og vedlikeholdsbudsjettet, 10.000 kroner dagen, og det er jo penger som bl.a. skal brukes til å sikre tunnelene, sier Torpp. Vegsjefen har liten tro på at finansministeren er grei og returnerer pengene til mer tunnelsikring når han først har fått dem i sin kasse.