— Skal vi tro meningene her i salen, har vi gjort både for mye og for lite på både kort og lang sikt, sa byrådsleder Monica Mæland (H).

— Husk at ingen var forberedt på at en slik situasjon skulle oppstå, verken regjeringen, helsemyndighetene eller oss, fortsatte hun.

_Les også:

Dette vedtok bystyret_

Byrådet fikk flere spørsmål knyttet til håndteringen av luftforurensningen i kveldens bystyremøte.

— Tok ikke fri

Mæland gikk derfor igjennom hva som hadde blitt gjort, dag for dag. Med det ønsket hun å få lagt død påstandene om at byrådet sov i timen de første dagene med helsefarlig luft og avsluttet tiltakene for tidlig.

Ifølge Mæland ble byrådet informert om situasjonen første gang torsdag 7. januar.

— Da ble det straks satt i gang en informasjonskampanje med bruk av lystavler som oppfordret folk til å la bilen stå.

Dagen etter hadde kommunen opprettet en beredskapsgruppe, men den valgte å avvente situasjonen fordi det var ventet bedre luft i helgen. Byrådet har fått kritikk fordi det tok helgefri. Det avviser Mæland.

— Vakthavende byråd og helsevernetaten var i løpende kontakt gjennom hele helgen, sier hun.

SV vil ha høring

SV var ikke tilfreds med Mælands redegjørelse, og ønsker høring om luftkvaliteten. Partiet reagerer på at byrådet fredag vedtok å avslutte alle tiltak mot luftforurensning, til tross for at luftkvaliteten fortsatt var dårlig.

— Byrådet svikter de som dør en tidligere død på grunn av forurensningen, mener Oddny Miljeteig og Lillian Blom i SV.

De stiller også spørsmål ved hvorfor datokjøringen ble avsluttet allerede etter ett døgn, og hvorfor sambruksfeltene likevel ikke blir permanente, slik byråd Lisbeth Iversen har støttet.

Mæland skyldte på Statens vegvesen, fylket og regjeringen.

Avventer evalueringen

— Allerede onsdag i forrige uke ville veivesenet avslutte sambruksfeltene. Vi ba dem avvente trafikktellinger. Da de viste at tiltakene ikke hadde effekt, måtte vi avslutte dem. Fylket ga samtidig beskjed om at de ikke ville opprettholde gratisbussene, sa Mæland.

Hun hevdet at kommunen ikke hadde lovhjemmel til å opprettholde datokjøringen mer enn en dag, når det viste seg at luftkvaliteten var i bedring.

Verken Ap eller Frp støtter SVs krav om høring, De avventer i stedet byrådets egen evaluering av tiltakene.

— SV overspiller. Byrådet var handlekraftige, mener Liv Røssland (Frp).

Hvordan synes du byrådet håndterte «giftlokket»? Bruk kommentarfeltet.