Bergen kommune sluttfører denne høsten prosjektet Ren barnehagejord. Nå er regningen klar.

Siden 2008, da arbeidet startet, har det kostet totalt 21 millioner kroner å skifte ut farlig treverk og jord i barnehagene, ifølge Bergen kommunes helsevernetat.

Regjeringsløfte

Bare i inneværende år regner kommunen med 10,4 millioner kroner i utgifter.

30 prosent av utgiftene dekkes av Klima— og forurensningsdirektoratet (KLIF). Bergen kommune må betale resten, rundt 14,7 millioner kroner.

Ren barnehagejord-prosjektet ble startet som svar på et løfte i regjeringens Soria Moria-erklæring om å sikre barn et giftfritt miljø. I eldre barnehager og lekeplasser er det blant annet brukt CCA-impregnert trevirke (krom, kobber og arsen) i mange lekeapparater.

Kjenner ikke til sykdomstilfeller

  • Giftstoffer kan sive ut i jorden. Barn får jord og sand på hendene, og vi vet at mange barn får det i seg, sier avdelingsleder Sonja Skotheim ved helsevernetaten.

- Vet dere om barn noensinne har blitt syke av å spise giftig jord?

— Det vet vi ikke, svarer Skotheim.

Uansett fant kommunen at det måtte gjøres tiltak i 170 av 260 barnehager i Bergen.

I løpet av høsten regner helsevernetaten med å bli ferdig.

Riktig ressursbruk? Si din mening!