• Bystyresekretær Knut Vidar Schhjenken foreslås suspendert i 26 måneder.
  • Bystyremedlem Bjørn Tore Olsen foreslås suspendert i 12 måneder.
  • Bystyremedlem Arnulf Svanevik foreslås suspendert i 12 måneder.
  • Styremedlem i Bergen Frp, Kjartan Kronstad foreslås suspendert i 12 måneder.

I tillegg foreslår styret å gi bystyremedlemmene Tor Woldseth og John Johnsen en skriftlig reprimande.

Dersom sentralstyret velger å følge anmodningen fra fylkesstyret, må Blommedal, Schjenken, Svanevik og Olsen ut av Frps bystyretgruppe, men de beholder alle sine politiske verv i Bergen kommune ut denne kommunevalgperioden.

Arvid Blommedal er med en suspensjon på 52 måneder i realiteten ferdig i bypolitikken for godt, i hvert fall for Frp. Han kan ikke bli nominert på en Frp-liste før i 2011. Fylkesleder Jan Koløy sier man har valgt 52 måneders suspensjon helt bevisst med tanke på dette.

— Det samarbeidet Arvid Blommedal har hatt med Terje Sørensen har vært så utstrakt at vi mente det var en rimelig straff.

— Kunne dere ikke like gjerne ha ekskludert ham?

— Nei, vi mener Blommedal er en god Frp´er. Og som god Frp´er tror vi han har forståelse for denne straffen, og vil tåle denne straffen, sier Koløy.

Bergens Tidende er kjent med at politisk nestleder Arne Sortevik ønsket å ekskludere Blommedal, men han fikk ikke med seg fylkesstyret på dette. Det var motstand i fylkesstyret mot de omfattende partistraffene. Tre styremedlemmer skal ha stemt mot det endelige forslaget til vedtak.

Knut Vidar Schjenken ønsker ikke å kommentere saken overfor BT. Bjørn Tore Olsen sier han mener forslaget er urettferdig, og viser til at Tor Woldseth har vært tilstede på minst like mange møter sammen med Terje Sørensen som han selv.

Arvid Blommedal gir overfor BT uttrykk for at han reagerer på at han ikke har fått møte for hele fylkesstyret. Saken skal endelig behandles i sentralstyret. Det skjer trolig først i februar.

— Vi har en del formelle hensyn å ta i slike saker, og rekker neppe å behandle denne saken på vårt møte 24. januar, sier generalsekretær i Fremskrittspartiet Geir Mo.