I dag har Grønn etat i Bergen kommune renset Lille Lungegårdsvann for grønnalger.

– Dette er en opprensing som normalt blir tatt når det har vært fint vær i sommermånedene og det har vært en oppvekst av alger, sier fagdirektør Magnar Sekse i vann— og avløpsetaten.

Det skal ikke være luktproblemer som gjør at algene fjernes.

– Det er av rent estetiske grunner. Jeg kjenner ikke til noen meldinger om lukt og vannkvaliteten som sådan er brukbar og vel så det, sier Sekse.

Håvard Ferstad