En 56 år gammel mann er i Bergen tingrett dømt til 30 dagers betinget fengsel for å begått tyveri hos en bedrift i Bergen.

Det var i september 2013, mens mannen jobbet som renholder, at tyveriet fant sted. Ved å bytte ut en pc med en eldre datamaskin av samme merke, klarte han å få pc-en med seg ut av bygget.

Men videoovervåkning fanget opp 56-åringen både på vei inn og ut av bygningen.

Hadde med seg en gjenstand ut

— Bildene viser at tiltalte bærer med seg en gjenstand både inn og ut av bygget. Selv om retten ikke kan identifisere gjenstanden, indikerer dette at tiltalte hadde anledning til å flytte pc-en ut av bygget, heter det i dommen.

Mannens bruk av nøkkelkort, som han var tildelt i forbindelse med jobben som renholder, ble også avgjørende i retten.

Logg fra kortleseren har sammen med overvåkningsbildene vært to av de mest sentrale bevisene i saken.

Har stjålet tidligere

Retten har også lagt vekt på at renholderen ikke hadde noen grunn til å oppholde seg i selskapets lokaler den dagen tyveriet fant sted. Besøket fant også sted i tidsrommet før bedriften opprinnelig hadde ønsket seg renhold.

Den dømte er tidligere ilagt forelegg for tyveri fra en av sine tidligere arbeidsgiver i 2012, noe retten ser på som skjerpende for straffen.

Forsvarer for mannen, advokat Egil Jordan, la ned påstand om full frifinnelse. Den tiltalte møtte selv ikke i retten, hvor to vitner avla sin forklaring.