— Å ha noe av Rembrandt van Rijn er som et eventyr, sier direktør Jorunn Haakestad ved Vestlandske Kunstindustrimuseum. Hun er stolt over å ha disse små kunstverkene av en av Europas mest betydelige kunstnere. Kunstverkene henger i museets Singerrom og det var maleren William H. Singer jr. som i sin tid sikret seg dem.

Var selv maler

Singer var selv maler. Derfor var det naturlig at han kjøpte disse kunstverkene av Rembrandt da han fikk mulighet til det.

William H. Singer jr. og hans kone Anna kom til Olden i 1913 og fikk en livslang kjærlighet til den vakre naturen. Medvirkende var det nok også at den første verdenskrig brøt ut i 1914. Familien Singer bestemte seg for å bli i Olden. Singer bygde seg første et atelier og en fløy på Yris Hotell. Så begeistret for landskapet ble de at de bestemte å bygge et eget sommerhjem, Dalheim, i Olden. William H. Singer fikk et atelier der han kunne arbeide med sitt, mens Anna styrte hus og hjem.

En egen teknikk

Singer brukte først forsiktige pastellfarger før han våget seg i kast med de store oljemalerier. Han utviklet en egen teknikk. Ved å male direkte på upreparert lerret som absorberte fargene, oppnådde han en pastelliknende virkning.

Vestlandske Kunstindustrimuseum fikk Singers kunstverk og gjenstander da ekteparet døde. En betingelse var at det skulle etableres et eget Singer-rom ved museet. Det er nettopp i museets Singer-rom Rembrandts tegning og radering henger.

Rembrandt Harmenszoon van Rijn var nederlandsk maler og levde fra 1606 til 69. Flere av hans malerier er verdensberømt, men han var også en av tegningens og etsingens største mestere og fornyet teknikk og motiv.

— Maleriene og tegningen i Singer-rommet er egenartete på sin måte og gjenspeiler kunstnerne. Møblene har hver for seg en skjønnhet. Vi har store glede av dette spesielle rommet. Det er formet som et hjem og vi bruker det ved spesielle anledninger, opplyser direktør Jorunn Haakestad.