— Han er en enorm utfordring for politi og barnevern. Det offentlige har ennå ikke funnet den riktige måten å håndtere ham på, sier politioverbetjent Svein Bjørn Losnegård, leder for ungdomsseksjonen ved Bergen sentrum politistasjon.

15-åringen var 12 år første gang han ble pågrepet av politiet. Han har gjentatte ganger rømt fra barnevernsinstitusjoner, og i februar i fjor ble han pågrepet mistenkt for syv knivran. I september truet han til seg flere tusen kroner fra en kiosk ved bruk av softgun, og tirsdag forsøkte han seg på nok et væpnet ran.

Se video-intervju - hvor heltene forklarer hva som skjedde.

Vil unngå fengsel

— Det er pengene som hele tiden har vært motivet, men han har aldri fått noe stort utbytte og er blitt tatt hver gang, sier Losnegård.

De tidligere ranssakene er henlagt fordi gutten var under den kriminelle lavalder. Han er nå strafferettslig ansvarlig for sine handlinger. Han skal siden dengang ha gjort seg skyldig i flere lovbrudd, herunder ett væpnet ransforsøk.

Ifølge Losnegård vil man i det lengste prøve å unngå fengselsstraff, men det vil bli en utfordring for det offentlige å finne en akseptabel løsning.

— Han må nok etterhvert svare for sine handlinger i retten. Spørsmålet er hva et fengselsopphold gjør med så unge gutter, og om hvorvidt samfunnet er tjent med det, sier han.

Den unge raneren var inne til politiavhør i går, men er nå løslatt og overlatt til barnevernets myndighet.

Vurderer omplassering

Siden forrige ransepisode har 15-åringen vært under tett oppfølging på en av barneverntjenestens institusjoner. To miljøterapeuter har hatt ham under kontinuerlig oppsyn, men han klarte likevel å rømme igjen fredag ettermiddag.

— Barnevernet er ikke noe fengsel, og vi kan aldri garantere at det ikke blir nye rømninger. Det som er klart er at det er behov for nye og bedre tiltak, noe som har aller høyeste prioritet, sier regiondirektør Geir Kjell Andersland i Barne-, ungdoms- og familieetaten (BUF).

Barnevernet i kommunen hvor 15-åringen oppholder seg jobbet med saken i hele går. I dag vil de beslutte hvilke reaksjoner som skal benyttes.

— Vi tar saken svært alvorlig. En aktuell løsning kan være å flytte ham helt bort fra Bergen, sier Andersland.