— Alle er siktet for grovt tyveri. Vi kan ikke utelukke at flere er involvert, sier politiadvokat Tore Sørland i Hordaland politidistrikt til BT.

Bak lukkede dører i Bergen tingrett i går, ble de fire arbeiderne fengslet for fire uker, to av dem med brev- og besøkskontroll. Mennene er mellom 20 og 50 år gamle. Tre av dem er tidligere dømt for vinningsforbrytelser.

— Vi mener de har operert sammen, eller kjent til hverandres aktiviteter. Det gjør selvsagt saken enda mer alvorlig, sier Sørland.

Erkjenner nasking

Alle de fire siktede har erkjent å ha tatt varer, men langt fra i den målestokk som arbeidsgiver og politiet beskylder dem for.

Etter det BT erfarer skal innrømmelsene dreie seg om noen håndfulle tyverier. Minst en av dem har også erkjent å ha solgt varer videre. Innrømmelsen skal ikke dreie seg om stort mer enn det som bevislig er presentert for dem.

— Min klient innrømmer å ha tatt varer, men det dreier seg bare om mindre mengder, sier advokat Jostein Alvheim, som forsvarer en 35 år gammel mann.

Fant varer hjemme

To av de siktede ble pågrepet mandag, ytterligere to tirsdag. Hjemme hos minst to av dem ble det funnet varer, som politiet mener er stjålet fra Rema-lageret. Dette skal dreie seg om lett omsettelige toalettartikler.

Partene er uenige om hvor vidt dette er varer som de ansatte har fått, eller om det er tyvegods. Kilder opplyser til BT at ansatte på lageret med tid og stunder skal ha fått varer som er ødelagt, eller som er påført skader som gjør at de ikke er salgbare. Noen har tydeligvis strukket dette «frynsegodet» vel langt.

Politiet ser spesielt alvorlig på at varer skal ha blitt solgt videre til utenforstående. Selv om dette bare har skjedd til personer som de siktede er i slekt med eller har vennskap til.

— For eierne har dette et betydelig tapspotensial, dersom en slik kultur skulle utbre seg, sier en kilde til BT.

Det er ikke kjent om varer er forsøkt solgt direkte til butikker eller andre salgssteder.

— Vi står foran en betydelig etterforskning. Det er umulig å si noe om omfanget, sier Sørland.

Privat etterforskning

Saken begynte med at Rema-ledelsen fikk mistanke om at det ble stjålet varer. BT kjenner til at det da ble tatt kontakt med Norsk Etterforskning og Juridisk Byrå, som tidligere hadde bistått Rema-systemet.

I flere måneder skal privatetterforskerne ha jaktet på utro tjenere i systemet. Bevegelsene til de ansatte skal ha blitt kartlagt, og etter hvert sirklet man seg inn mot en liten gruppe. Arbeidet resulterte i at Rema-ledelsen kunne gå til politiet med fire konkrete navn.

— Jeg vil ikke kommentere hvilke oppdrag vi har utført for Rema-systemet, er alt privatetterforsker Arvid Samsonsen i byrået vil si til BT.

Like taus er tillitsvalgt for de lageransatte, som er organisert i Transportarbeiderforbundet.

— Dette kom som et sjokk på oss. Slik saken står nå, kan vi ikke kommentere den, sier tillitsvalgt Terje Skjold til BT.

Tre av de siktede valgte å påkjære rettsavgjørelsen på stedet, og får dermed sine saker behandlet på nytt av lagmannsretten en av de første dagene. Eldstemann valgte derimot å ta betenkningstid.

— Vi avventer nå utfallet av de andre saken før vi tar stilling til hva vi skal gjøre, sier mannens forsvarer, advokat Steinar Yndestad til BT.

DET ENKLE VAR IKKE DET BESTE: Fire ansatte ved Rema 1000-lageret på Minde er nå siktet for å ha bestjålet arbeidsgiveren for store verdier. (FOTO: KNUT STRAND)