Som nestsjef ved en Remabutikk i Nordhordland hadde mannen i slutten av tjueårene ansvaret for å levere dagsoppgjøret i nattsafen. I stedet tok han pengene med seg hjem ved to anledninger — nesten 80.000 kroner til sammen. Pengene ble brukt til eget forbruk.

I Nordhordland tingrett forklarte mannen at han betraktet pengene som et lån og at han hadde tenkt å betale pengene tilbake. Det viste seg senere at han ikke hadde nok penger til å betale tilbake.

Da saken kom opp i retten, over ett år senere, var pengene tilbakebetalt. Mannen ble likevel idømt samfunnsstraff i 50 dager.