Biskop Halvor Nordhaug stilte spørsmålet under et økumenisk (felleskirkelig) dagsseminar i Bergen domkirke i dag.

— Berører dypet

Dagens liturgi er i omforming. Seminaret samlet 150 mennesker og rettet søkelyset mot gudstjenestens røtter.

— En kirke som ikke rommer kunst og kultur, vil oppleves som moralistisk og regelorientert. Troen trenger skjønnheten fordi religion og kunst berører på dypet, sa Halvor Nordhaug.

Den kjente, ortodokse pinsepastoren Peter Halldorf fra Sverige var hentet til Bergen i anledning seminaret.

Gudstjenesten er en flik av himmel på jord, et drama Peter Halldorf, pastor

- Her og nå

Han fortalte om en nattens gudstjeneste i et kloster i en ørken i Egypt som hadde revolusjonert hans syn på gudstjenesten. Han lærte noe om liturgiens språk og fikk noen nøkler som har beriket hans liv.

— Gudstjenesten er en flik av himmel på jord, et drama. Når presten sier «Oppløft deres hjerte til Herren», er det som Kristus sier «Kom til meg». På samme måte trer gudstjenesten ut av tiden og minner oss på at vi er her nå, og trer samtidig inn i evigheten, sa Peter Halldorf.

— Gudstjenesten er et møte mellom himmel og jord. Liturgien rører ved aksen i at det som er, i fortid, nåtid og fremtid, sa den katolske presten Arnfinn Haram.

Seminaret ble avsluttet med anglikansk evensong der Bergen Domkor sang under ledelse av Kjetil Almenning.

Hvordan opplever du gudstjenester? Si din mening her.