For tre år siden var 53 av Bergen kommunes 92 rektorer over 55 år, mange av dem også over 60 år.

– Vi har visst en stund at vi sto overfor en stor utskiftning. Mange av dem har gått av på grunn av alder, men ikke alle, sier kommunaldirektør for oppvekst i Bergen Anne-Marit Presterud.

Fortsatt er mange av kommunens rektorer tett på 60 år eller over.

– Det er en stor utfordring. Vi prøver å takle det og har taklet det til nå.

Sammenlignet med undersøkelsen fra Norsk Skolelederforbund kommer Bergen ikke så aller verst ut med tanke på søkere til rektorstillinger. På fjorårets 25 utlyste rektorstillinger mottok de 152 søkere. Men 5,5 søkere i gjennomsnitt forteller ikke hele sannheten.

I oppvekstetaten har de merket seg at søkerne er færre enn tidligere og at andregangsutlysningene er hyppigere.

– Stort sett får vi 4-5 søkere, men til noen skoler fikk vi bare et par.

Norsk Skolelederforbund ønsker at kommunene tar målrettede grep spesielt rettet mot skolelederrekruttering. Det er foreløpig ikke noe Presterud vil gå inn på.

I Bergen har de valgt å satse på lederutviklings— og rekrutteringsprogram for ledere i oppvekstetaten som helhet.

– Vi har til sammen hatt 120 personer inne til kurs. De fleste av dem kom fra skolefaget og vi fikk masse positiv tilbakemelding, sier Presterud.

– Utfordringene i rektorrekrutteringen er store. Vi står midt oppe i dette nå, men jeg synes vi har gjort en innsats.