— De mange permisjonene er blitt et problem, sier rektor ved Kleppe skole på Askøy, Britt Marit Gundersen.

Forrige skoleår søkte - og fikk - nær halvparten av elevene ved skolen permisjon.

Allerede før ferien fikk Gundersen de første permisjonssøknadene for høstsemesteret. I går, på første skoledag, kom det nok en søknad.

Reiser igjen og igjen

Og Askøy-skolen er ikke den eneste som opplever et rush av permisjonssøknader fra ferielystne familier.

Bergens Tidende har vært i kontakt med rektorer ved et 20-talls skoler i Bergen, Askøy, Os og Fjell. Tall fra skolene som hadde tilgjengelig statistikk, viser at svært mange barn tas ut i lange perioder midt i skoleåret:

 • I snitt ble det søkt om fri for en uke eller mer for hver femte elev.
 • I praksis får alle som søker, fri. Kun to av til sammen om lag 1200 søknader ble avslått.
 • Flertallet av rektorene mener at antall permisjonssøknader har gått opp de siste årene.
 • Terskelen for å be om fri er for lav og begrunnelsen for dårlig. Det er de samme elevene som går igjen år etter år, forklarer Kari Kvalheim ved Midtun skole.

Hun tror ikke foresatte er klar over hvor mye et barn blir hengende etter når det har vært borte fra skolen i 14 dager.

Flere ganger i året

Rektor Kari Eng på Slettebakken skole mottok i fjor 63 permisjonssøknader.

 • Fra januar til juni i år fikk vi 44. Dette er noe som ser ut til å bare øke. Vi ser også at det er enkelte foreldre som ber om permisjon for barnet sitt flere ganger i året, forteller Eng.

Ofte er det barn av skilte foreldre som topper fraværsstatistikken.

 • De drar gjerne på ferie både med mor og far en gang i året, sier Eng.

Flere trekker likevel frem at det er positive sider ved ferieturene, selv om omfanget er problematisk.

 • Mange gjør skolearbeid i ferien, og mange skriver feriedagbok. Det kan være mye god læring også her, mener rektor Lisbet Morland ved Sælen oppveksttun.

Askøy kommune har nå valgt å skjerpe inn. I et nytt reglement står det blant annet at foreldrene skal presentere et opplegg for skolearbeidet før de drar.

Det er rektoren på Kleppe skole glad for selv om også Gundersen unner familier å få ferie sammen.

 • Elevene fikk fri før også, men nå skjer det i et voldsomt omfang. Noen ser på det som om de uansett har rett til å ta to uker hvert år. Fraværet skaper problemer for lærerne, men først og fremst går det utover elevenes læring.

- Ser kun bassenget

Kleppe-rektoren er blant dem som mener at holdningen til skolen har utviklet seg i en negativ retning.

 • Dette er en trend hvor skolen ikke blir sett på som så viktig. Jeg får også meldinger om at elever som blir hjemme fordi bestemor er på besøk en dag. Det er et tegn på at holdningene til skolen har endret seg, mener hun.
 • Enkelte kommer tilbake, uten å vite hvilket land i Syden de har vært i. Og det eneste de har sett er bassenget ved hotellet, sier Gundersen.

Flere av rektorene etterlyser klarere retningslinjer for når de skal innvilge fri. Det gjør også Odd Harald Hundvin, fagdirektør ved Fagavdeling skole og barnehage i Bergen kommune.

- Nei til de som strever?

 • Jeg skulle ønsket meg et strammere regelverk som i større grad sikret at elevene var på skolen innenfor skoleåret. Men vi forholder oss hele tiden til opplæringslov og sentrale føringer, sier Hundvin.

Petter Skarheim, direktør i Utdanningsdirektoratet mener regelverket gir rektorene rett til å avslå søknader de ikke mener er pedagogisk forsvarlige.

— At man har funnet seg en billig sydentur på nettet bør ikke være en god nok grunn til å ta fri. Mitt budskap til rektorene er at de bør stramme inn praksisen, dersom de ser at ting er i ferd med å skli ut, sier Skarheim

Men flere rektorer stiller seg spørsmålet om hvordan silingen av søknader skal skje. Rektor ved Foldnes skole i Fjell kommune, Rune Landro er blant dem.

— Skal jeg si ja til de skoleflinke og nei til de som strever på skolen? Skal jeg si ja til de foreldrene som jeg tror vil følge opp barnet sitt i permisjonstiden med læringsaktiviteter og nei til de foreldrene jeg ikke har tro på, spør Landro.

Han kommer til å fortsette å innvilge alle søknader dersom ikke kommunen eller sentrale myndigheter tar grep.

Er det greit å ta barna ut av skolen for å reise på ferie? Si din mening i feltet under!