Roar Haukom var rektor på Paradis skole i 2006. Det året satte skolen i gang et prøveprosjekt med fleksibel høst— og vinterferie. Foreldre kunne velge å ta ut ferie en uke før eller etter den ordinære ferieuken, og skolen måtte gi tilpasset undervisning i alle tre ukene. Prosjektet ble avsluttet etter ett år, og for Haukom frister det ikke til gjentagelse.

- Vår klare vurdering var at det fungerte svært dårlig. Det var også en voldsom organisering. Lærerne måtte planlegge for en ekstra uke, vi måtte sette inn ekstra bemanning, og det kostet skolen 50.000 kroner. Vi opplevde heller ikke at det var færre søknader om permisjon utenom de periodene som var fleksible, sier han.

Kun to skoler

  1. oktober innfører Bergen kommune «Bergensstandarden for permisjon fra grunnskoleopplæringen». Standarden skal gjøre det vanskeligere for foreldre å ta barna ut av skolen utenom ferier.

Men det betyr ikke at alle ferier må ligge fast. Siden 2006 har skoler i Bergen hatt mulighet til å innføre fleksibel høst— og vinterferie. Skolene kan, i samarbeid med FAU, selv bestemme om de vil prøve ordningen. De kan også bestemme hvilket tidsrom som skal være fleksibelt.

På syv år er det imidlertid bare to skoler som har forsøkt, og et flertall av rektorene BT har snakket med sier fleksible høst- og vinterferier ikke har vært noe de har ønsket å innføre.

- Dette har ikke vært aktuelt på vår skole, sier Per Sognstad, rektor på Krohnengen skole. Heller ikke på Bønes skole har en slik ordning vært et tema.

-  Jeg ser ikke veldig lyst på en slik ordning, og vi har heller ikke hatt det oppe i FAU-møtene, sier rektor Kari Jørgensen.

- Kan fungere

FAU-leder ved Rå skole, Kristin Stige Brakstad, tror fleksibel høst og vinterferie vil bli diskutert i året som kommer.

- Jeg tenker at dette er noe som kommer til å komme opp på FAU-møter enten fra de tillitsvalgte, eller fra en av foreldrene. Så langt har ikke dette blitt diskutert i styret.

Hun mener det er både fordeler og ulemper med en slik ordning.

- Jeg ser jo at det kan fungere, men da må det en stor organisering til slik at det ikke går ut over elevenes læring.

Skolebyråd Harald Victor Hove er selv positiv til at skolene kan benytte seg av fleksible høst- og vinterferier.

- Jeg mener det er bedre at foreldre tar ut ferie andre ganger i året, enn at barna blir tatt ut av skolen i hytt og pine, sier Hove.

Han forteller at fleksibel høst og vinterferie ble innført etter ønske fra foreldre. At ordningen siden har vært lite brukt, kan skyldes flere ting, mener Hove.

Krevende for rektor

- Det kan enten være at foreldre ikke er klar over ordningen, eller at de heller har valgt å søke om permisjon.

Hove forstår at rektorer kan oppleve det som vanskelig å få til en fleksibel ferieordning, men tror det kan gjøres på ulike måter.

- Man kan for eksempel ha en ordning der man kan velge å ta ut høstferien i løpet av oktober. Men det kan også være mulig å ta høstferie sammen med vinterferie på våren, sier Harald Victor Hove.

Det eneste som ikke vil være mulig, er å ta ferie i periodene rundt eksamen, nasjonale prøver og statlige kartleggings­prøver.

Hove presiserer at foreldre må forstå at det vil være krevende for rektorer å få til.

Han tror fleksibiliteten kan være en måte rektorene kan imøtekomme foreldrene på, nå når regelverket for å søke om permisjon er strammet inn.

- Det er i alle fall ett verktøy rektorene kan bruke, for jeg oppfatter at alle er enige om at man bør bruke skoletiden til å være på skolen og ferietiden til å feriere, sier skolebyråden.

Ved evaluering etter prøveordningen på Paradis var det enighet om å avslutte prøveprosjektet, men Haukom utelukker ikke at det kunne fungert bedre om det var organisert på en annen måte.

- Det kan være at foreldre syntes at det ikke var så stort poeng når det bare var fleksitid i uken før og etter den vanlige ferien.