Kan vi risikere at elevene i bergensskolen får et dårligere tilbud etter omorganiseringen? Det er et av flere spørsmål fra rektor Omar Mekki ved Skranevatnet skole i en kronikk i dagens Bergens Tidende.

Bergen kommune skal omorganiseres fra høsten av. Bydelsadministrasjonen skal vekk, og skolene skal igjen ligge direkte under en byrådsavdeling for oppvekst. Bergen blir en tonivåkommune.

— Ulik kvalitet

— Erfaringene fra kommuner med et slikt tonivåsystem viser at det gikk tilbake med skoleutviklingen på mange skoler. Kvalitetsforskjellen mellom skolene økte, sier Omar Mekki.

I 2003 var en tredjedel av kommunene i landet tonivåkommuner. Mekki frykter at rektorer og inspektører blir mer byråkrater og mindre tilgjengelige for elevene og lærerne.

— Vi har i dag den frihet vi behøver for å drive en moderne skole. Det vi ser for oss, er at vi kan få overført flere administrative og byråkratiske oppgaver, og det er ikke det vi ønsker oss, sier Mekki.

140 urolige skoleledere

Nylig var 140 skoleledere i Bergen samlet til møte om omorganiseringene. I et åpent brev til byrådet i Bergen ber de om å få beholde lederteamene på skolene som i dag, slik at den skolefaglige kompetansen blir sikret.

Mekki reagerer på at saken ikke har vært ute til høring.

— I en så stor og viktig prosess burde berørte parter vært hørt, sier han.

Byråd for skole i Bergen, Hans-Carl Tveit, sier at skolelederne har gitt konstruktive innspill som vil bli lyttet til. Saken er ennå ikke klar for politisk behandling.

— Målet med omleggingen er økt selvstyre til skolene, og en direkte linje mellom byrådsavdelingen og skolene. Men i tillegg vil det bli støttefunksjoner i bydelene, sier Tveit.