TOR KRISTIANSEN tor.kristiansen@bt.no

— Det blir mye overtid på meg i disse dager. Selvsagt er jeg glad for å få mange søkere, men vi får ingen ekstra bemanning til å behandle dem, sukker rektor Aase Brit Reed Irgens ved Alvøen skole i Bergen.

De andre skolene har heller ikke mer enn to til åtte stillinger som skal besettes.

Søker direkte Skolene i Arna, Bergenhus, Fana, Laksevåg, Ytrebygda, Årstad og Åsane lyste for en måned siden ut 185 ulike stillinger ved skolene med søknadsfrist 17. mars.

Mens nye og ledige lærere i fjor sendte søknaden til skoleavdelingen i Bergen, søker de i år direkte til den enkelte skole. Felles behandling av alle søknadene er borte. Nå sitter rektorene selv med alt arbeidet.

Ny Krohnborg skole har alene fått hele 400 søkere til sju-åtte stillinger.

— Dette belaster oss rektorer for mye og er en urimelig ordning, sier rektor Magne Hongset ved Olsvik skole. Han har fått 200 søkere til fem oppsigelige stillinger.

Må selv gjøre alt Rektorene må selv lese alle søknadene, prioritere, kalle inn til intervju, ansette og svare samtlige. Når ansettelsene gjøres, kan de lett oppleve at den som er valgt alt har takket ja til jobb ved en annen skole.

Magne Hongset mener skolene må finne en ny og mer rasjonell ordning for ansettelser neste år. Aase Irgens ved Alvøen skole ber også om nye rutiner. Hun vil tilbake til en felles registrering.