Derfor har skolen takket nei til kirkens invitasjon om julegudstjeneste.

Rektoren oppfatter en gudstjeneste som forkynnelse, noe som læreplanen gjør klart ikke skal foregå i skolen.

Fungerende biskop i Bjørgvin, Ørnulf Elseth, beklager at ungdomsskolen ikke kommer på julegudstjeneste, og mener Fjeld tolker læreplanen uheldig.

— Skolen må bare tilby et alternativ for de elevene som ikke ønsker gudstjeneste, sier Elseth til Kystradioen, og legger til at dette er noe så å si alle skolene i Norge har funnet løsninger på.