— Universitetet har som en samfunnsaktør ansvar for å si fra når noen av de vi samarbeider med bryter menneskerettighetene og begår overgrep mot sivile, sier Anders Parmann, som er jusstudent og studentrepresentant i styret til Universitetet i Bergen.

I et debattinnlegg i BT i dag tar han til orde for akademisk boikott av israleske universiteter.

— Det Israel holder på med nå, er lite gagnlig. Hver gang en palestiner blir drept, fører det til at noen i familien deres blir ytterligere radikalisert. Man får ingen fredsprosess på den måten, sier han.

- Knyttet til militæret

Parmann mener UiB bør gi sine israelske motstykker klar beskjed.

— De flesteisraelske universiteter er nært knyttet til militæret. Når vi samarbeider med dem, samarbeider vi også med militæret. Derfor bør vi si fra at det som skjer nå, bare graver Israel dypere ned i hullet de allerede sitter i. Det tenker jeg er en plikt alle gode samarbeidspartnere har, å si fra når partneren er inne på feil spor, sier han.

Han har fått støttemeldinger fra flere studenter i løpet av dagen.

— Det som skjer i Gaza nå, er en enorm kontrast til feriehverdagen til norske studenter. Vi vet at studenter i Gaza lever med redsel for å miste noen av sine nærmeste hver dag, sier Parmann.

Også i 2010 ble det tatt til orde for akademisk boikott av israelske institusjoner. Daværende UiB-rektor Sigmund Grønmo uttalte den gang at man ikke prinsipielt kunne avvise denne type virkemiddel i enkelte situasjoner. Noen boikott fra UiBs side ble det likevel ikke.

Vil ikke boikotte

Dagens rektor, Dag Rune Olsen, deler Anders Parmanns bekymring for situasjonen i Midtøsten.

— Bildene vi får servert, er det all grunn til å reagere sterkt på, sier han. Han synes likevel ikke akademisk boikott er det beste virkemidlet for å markere sitt syn i konflikter av denne typen.

— Slik jeg ser det i dag, vil vi ikke oppnå det vi ønsker med det. Det er lenge siden UiB har diskutert akademisk boikott. Men så langt har vi ment at å ha et samarbeid med akademiske insititusjoner er en forutsetning for å fostre den frie og uavhengige røsten også i land og regimer som står midt oppi store og dramatiske konflikter. En akademisk boikott ville kanskje være et signal, slik Parmann sier. Men vi tror ikke vi slik vil opp nå det som er en av universitetets kjerneverdier, nemlig å skape frie og uavhengige institusjoner, sier Olsen.

Han understreker at universitetsledelsen ikke har vurdert prinsippet med akademisk boikott opp mot den konkrete situasjonen i Midtøsten.

— Uansett må det i tilfelle fremmes et forslag for styret. En slik boikott vil være en prinsipiell strategi som må styrebehandles. Om det skjer, og det kommer opp argumenter som jeg ikke ser her i ferietiden, så skal det lyttes til, sier Olsen.

Lite samarbeid

Han understreker at det i praksis ikke er mye samarbeid mellom UiB og israelske institusjoner.

— Vi har en utvekslingsavtale med jusfakultetet ved Universitetet i Tel Aviv. Om det faktisk har vært noen utveksling av studenter, er jeg usikker på, sier Olsen.

Utover denne avtalen, har universitetsledelsen i en gjennomgang i dag ikke klart å finne andre pågående samarbeid.

— Men detbetyr selvfølgelig ikke at ikke forskere snakker med hverandre, sier Olsen.