Britt Sørensen

Anne-Cathrine Reutherdahl

21. juni vedtok bystyret å samlokalisere de to skolene, som ligger 12 kilometer fra hverandre.

Ifølge klubbleder Gøril Undertun ved Kaland skole kom vedtaket fullstendig overraskende på de ansatte.

— Rektor fikk en henvendelse i mars, der hun ble bedt om å administrere de to skolene. Hun takket nei fordi rektorstillingen ved Kaland allerede innebærer mer enn nok arbeid, og trodde saken var ute av verden. Så, like før bystyret skulle behandle saken, kom beskjeden fra skoleavdelingen i Fana bydel: Hvis hun ikke aksepterte samlokaliseringen, måtte hun «regne med å se sin stilling utlyst.» Hva slags personalpolitikk er dette? Og er det juridisk lovlig å behandle folk på den måten, spør Undertun.

Arbeide 160 prosent?

Klubblederen er også meget kritisk til saksbehandlingen. Saksdokument til saken finnes ikke. Saken skjuler seg bak posten «prosjekt samlokalisering» oppført på regnearket bystyret fikk seg forelagt da de behandlet skolestruktursaken.

Bergen kommune beregner å spare 800.000 kroner på samlokaliseringen.

— Men jeg fatter ikke at det er penger å spare her, sier Undertun. - Rektor ved Samdal skole beregner administrasjonsdelen til 60 prosent, resten er undervisning. Tror noen det er mulig for Christensen å arbeide 160 prosent?

På et ekstraordinært klubbmøte i går møtte 16 av de 20 som er organisert i Utdanningsforbundet.

— Det er ganske sterkt, i ferietiden, og sier sitt om hvor populær Christensen er som rektor, påpeker Undertun.

Åpent brev til byrådet

Klubben forfattet et åpent brev til byråd for skole, Hans Carl Tveit, der de ber om svar på blant annet følgende spørsmål:

n Hvordan ser regnestykket for pengebesvarelse ut?

n Er saksbehandlingen i denne saken noe andre rektorer i Bergensskolen må vente seg i fremtiden?

n Gjelder kommunens etiske retningslinjer fremdeles?

Tveit vil i dag ha et møte med administrasjonen og formulere et svar på brevet fra klubben. Han innrømmer at det har gått litt fort i svingene under prosessen, men presiserer at ingen vil bli oppsagt i Bergen kommune.

Sparer litt under èn stilling

— En stilling mindre i systemet vil spare inn 400 000 kroner, sier Tveit og forklarer at en av de tre lærerne på Samdal skole vil stå for det daglige administrative arbeidet, slik at det ikke blir for stor belasting for Christensen.

— Rektor på Kaland vil få en kontaktperson på Samdal som står for den daglige driften, sier Tveit. En del av ressursene fra den nedlagte rektorstillingen på Samdal vil altså bli brukt til denne kontaktpersonen, slik at man totalt sparer mindre enn èn stilling.

Tveit ønsker ikke å kommentere hvorvidt Christensen mister rektorstillingen sin dersom hun ikke ønsker å administrere begge skolene, men i følge den nye to-nivå modellen, er det bestemt at man ønsker èn person til å administrere begge skoler.

— Hun vil fortsatt ha jobb i Bergen Kommune. Det kan jeg iallfall si, avslutter Tveit.

Siri Christensen vil selv ikke kommentere saken.