Fremskrittspartiets fremste skolepolitiker i bystyret, Tor Woldseth, sier han ikke vil støtte forslaget fra byrådet.

— Nei, jeg mener dette ikke er godt nok, sier han etter å ha lest forslaget.

Dermed er har byrådet flertallet i bystyret mot seg. Arbeiderpartiets Ruth Grung bekrefter at de vil gå imot nedlegging av Fridalen og Seljedalen, og at de vil vurdere nedleggingen av ungdomstrinnet på Eidsvåg skole.

- Usikre regnestykker

Woldseth, som er utdannet revisor, mener regnestykkene om hva nedleggingene vil koste er svært usikre. Blant annet etterlyser Woldseth beregninger av hva det vil koste å ruste opp skolene som skal ta imot elevene, og hva det vil koste å sikre skoleveiene.

Han er også kritisk til at byrådet holder fast på beregningene som viser at det vil koste 55 millioner kroner å ruste opp Fridalen til en minimumsstandard, og at de avviser alternative beregninger som viser at den kan rustes opp for 10 millioner.

Dessuten mener Woldseth nedleggingene kan gi store sosiale kostnader, som også vil kunne belaste kommunen gjennom behov for spesialundervisning og økte sosialkostnader.

— Den eneste biten i dette som jeg har forståelse for er nedleggingen av Liakroken, der det finnes andre lokaler i nærheten, sier Woldseth, som er nestleder i oppvekstkomiteen.

— Tror du at du får resten av bystyregruppen med deg i denne saken?

— Jeg tror det skal være veldig vanskelig for Frp sin gruppe ta et annet standpunkt når disse tallstørrelsene er så usikre og innsparingene så små, sier Woldseth.

- Vil gå ut over andre

— Vår innstilling er basert på de faglige råd vi har fått, så i den grad en kan stille spørsmål ved innstillingen må en stille spørsmål med disse rådene, sier byrådsleder Monica Mæland.

— At Frp så raskt avviser store deler av saken overrasker meg litt. Vi har en avtale med Frp om å få orden på bergensøkonomien, så her forventer jeg at Frp stiller opp. Om de ikke følger anbefalingen fra byrådet, må de komme opp med alternativ, sier Mæland, som avviser at det er aktuelt å komme tilbake med en ny strukturplan.

— Dersom bystyret ønsker alternativ må de komme frem med de alternativene, seier Mæland. Hun mener en av konsekvensene blir at kommunen nå ikke kan opprette nye skoler i bydeler med sterk vekst.

— Slik jeg ser det er Bergen ikke i stand til opprette nye skoler uten at andre legges ned. Det vil kunne gå ut over de nye folkerike bydelene som treng sårt nye skoler, mens andre bydeler som har nedgang i elevtallet vil bli vinnere. En får i alle fall ikke begge deler, sier Mæland.

Glede på Fridalen

— Det var en fantastisk god nyhet. Det er veldig flott at de står ved valgløftene de har gitt, sier rektor Randi Gelink ved Fridalen skole.

Etter byrådet la frem sin innstilling i går, var det laber stemning på skolen. Gelink tror nå de skal klare å redde skolen, men helt sikker er hun ikke.

— Vi tror det jo ikke helt før vi får det svart på hvitt, sier hun.

<b>SER LYSET:</b> Rektor Randi Gelink på Fridalen skole er strålende fornøyd med at Frp nå ser ut til å sikre flertall mot å nedlegge skolen, selv om hun vil avvente det endelige vedtaket i bystyret.
Tor Høvik