• Studentbyen Bergen kan ikke være bekjent av å bli en brakkeby, sier Sigmund Grønmo, rektor ved Universitet i Bergen.

Men han legger til at han har forståelse for at Samskipnaden finner kortsiktige nødløsninger.

Grønmo understreker at universitetsledelsen står fullt og helt på studentenes side i kravet om nye studentboliger.

— Selv om Bergen har fått mer tilskudd til studentboliger de siste årene, har vi fremdeles en mindre andel statlig finansierte boliger i Bergen enn i andre byer. Denne knappheten åpner opp for boligspekulasjon i sentrum, sier Grønmo.

Rektoren vil at kommunen rasker på:

— Vi forventer at kommunen får fortgang i å tilrettelegge tomter slik at Samskipnaden kan komme i gang med bygging. Det er svært viktig nå.