Ingen kandidater meldte seg som utfordrer til Koch Christensen, som ble valgt høsten 1998.

Siden det bare var en kandidat, valgte Kollegierådet rektoren. 35 medlemmer stemte for Kirsti Koch Christensen, en stemte blankt.

På grunn av en forestående lovendring, er det ennå usikkert hvor lang denne rektorperioden blir. 11.oktober er det valg på prorektor.