— De ble forespeilet en grendaskole, og har fått Bergens største skole som nærmeste nabo. Det kan ikke være enkelt, sier Storesund.

Han mener imidlertid at skolen har retningslinjer som skal bidra til et godt naboskap.

— Elevene har ikke lov å oppholde seg på den siden av skolen, de skal bare gå til og fra klasserommene, sier Storesund.

— Men elevene oppholder seg jo der. Det har BT selv sett.

— Ja, da må vi tydeligvis stramme opp det, sier Storesund.

I motsetning til familien Taule sier han også at lærerne har tilsyn med elevene.

— Da BT var i hagen hang det 6-8 elever over gjerdet hele tiden. Vi var der i minst 20 minutter. Vi så ikke en eneste lærer. Hvordan kan det ha seg?

— Nei, slik skal det jo ikke være. Hvis tilsynet vårt ikke er godt nok, så må vi gjøre noe med det, sier Storesund.

Han sier at skolen har tatt det veldig alvorlig hver gang elever har kastet gjenstander inn i Taules hage.

— Vi har snakket med dem det gjelder, og tatt det opp med foreldrene hvis det er alvorlig. Disse episodene skal vi overhodet ikke ha, sier rektor.

— Noe av problemet er vel at familien ikke lenger klager fordi de vet at det er bedring bare en dag før det begynner igjen?

— Det er jo veldig synd. De burde absolutt klage når det begynner igjen, slik at elevene ikke får inntrykk av at det er fritt frem, sier Storesund.

— Familien beskriver at det er barn ute hele dagen. Har de ikke faste friminutt?

— Bare storefri er fast. Ellers må de være ute til ulike tider fordi vi har langt flere elever enn det skolen er beregnet for. Hele bydelen er overbooket, sier rektoren.

Han har selv forsøkt å skisse opp et høyere gjerde overfor Bergen kommune, men det er ikke opp til ham å avgjøre hva som skal skje.