— Det er svært vanskelig å høre hvordan Steffen har opplevd skoletiden, alene og med manglende voksenstøtte, sier hun.

Hun arbeidet ikke ved Fjell ungdomsskole under Steffens tid ved skolen, men har prøvd å få tak i informasjon gjennom skolen og tidligere ansatte.

— Det var ikke slik i 2001 at man måtte lage enkeltvedtak i mobbesaker, slik som det er i dag. Derfor er det vanskelig å finne informasjon om denne saken. Det vi vet er at skolen kan ha reagert med utvisning, også på det som er forstått som enkelthendelser. Generelt er det blitt meg fortalt at skolen den gang brukte å håndtere mobbing ved samtaler, møter med foresatte og utvisninger, sier hun.

- Skolens ansvar

Hun mener det var og er skolen sitt ansvar å få slutt på mobbing.

— Ingen skoler eller foresatte kan love barn og ungdom at ikke vonde ting kan skje, men vi skal kunne love at ingen opplever seg alene i kampen mot mobbing. Det er de voksne på skolen som har ansvar for å få slutt på medelevers krenkende atferd, sier hun.

Rektor Vabø Haugane har ikke funnet dokumentasjon som kan hjelpe henne å utdype hendelsen som skjedde i korridoren i 2001, men hun forteller at dersom en slik hendelse hadde skjedd i dag, ville den vært dokumentert som følge av dagens regler i opplæringsloven.

— Dersom Steffen eller hans foreldre hadde klaget på skolen i dag, så hadde skolen vært nødt til å fatte et vedtak innen 30 dager. Denne delen av loven er en positiv utvikling både for de ansatte ved skolene, for å vise hva de gjør i de enkelte mobbesakene, men aller viktigst for barna som blir mobbet, sier hun.

Bedre miljø i dag

Skolesjef Wilhelm Anglevik i Fjell kommune sier det generelle miljøet på Sotra har endret seg mye siden 2001.

— Vi vokste fra å være en liten til å bli en stor kommune i stor fart, og i denne fasen var det en del problemer med sosial usikkerhet, press og forventninger. Mobbing ble en av mange symptomer på et hurtigvoksende sted. Nå har mobbetallene våre gått ned, og vi har økt kompetansen ved alle skolene i kommunen. Dette er likevel ikke noen unnskyldning for det denne eleven har opplevd, sier han.

Rektor Haugane forteller at Fjell ungdomsskole i dag har en rekke programmer for å forebygge mobbing. Blant annet en årlig respektundersøkelse, trivselstiltak i friminuttene og et samarbeid med organisasjonen MOT.

— Kunnskapen og ferdigheten til å avdekke mobbing er blitt bedre både blant ansatte, elever og foresatte, sier hun.