Påtalemyndigheten mente 19-åringen hadde en hovedrolle i saken, og ba om syv års fengsel. I Bergen tingrett ble straffen imidlertid satt til fengsel i ett år og fire måneder. Han mistet også retten til å kjøre bil i fem år fremover.

19-åringen ble stoppet da han kjørte i land i Kristiansand i fjor vår etter en tur med danskebåten. I bilen han kjørte fant tollerne 16,7 kilo amfetamin skjult i den ene bakdøren.

De fire andre mennene fikk fengselsstraffer på mellom syv og tretten år.

Grovt uaktsom

Ingen av de tiltalte erkjente straffskyld da saken gikk for retten. 19-åringen fremstilte seg selv som ganske uvitende om hva kjøreturen fra Bergen til Nederland, via Danmark og Tyskland, handlet om. Han skal aldri ha skjønt at turen handlet om narkotika.

– Jeg trodde vi skulle importere biler, sa 19-åringen i retten.

Retten har festet lit til 19-åringens forklaring, og han ble derfor ikke dømt for å smuglet stoffet med vitende vilje.

Retten mener likevel at han burde ha skjønt at det foregikk narkotikasmugling, og han ble dømt for grov uaktsomhet.

Han fikk seks måneder i strafferabatt for sitt samarbeid med politiet, som bidro til at bakmennene ble dømt.

– Kynisk

19-åringen hadde vært i Nederland sammen med en 35 år gammel klassekamerat fra Bergen fengsel. 35-åringen gikk på Årstad Videregående skole som en del av soningen, men var blitt løslatt da han reiste på en liten Europa-turne med sin langt yngre skolekamerat i fjor høst.

35-åringen ble dømt til 12 års fengsel, og retten betegner handlemåten hans som «kynisk». I straffeskjerpende retning ble det lagt vekt på at 35-åringen rekrutterte en ung mann som tidligere ikke hadde hatt befatning med narkotika, til å være sjåfør på turen.

De andre domfelte er 25, 38 og 40 år gamle. 25-åringen sonte en tidligere narkotikadom i Bergen fengsel mens han planla smuglingen av amfetaminpartiet.

REKRUTTERT: - Jeg trodde vi skulle importere biler, sa 19-åringen i retten.
Bergens Tidende
IMPORTEN: Inne i bildøren fant tollerne et stort parti narkotika.
Politiet
BESLAGET: Hele 16,7 kilo amfetamin ble beslaglagt av tollerne.
Politiet