— Intervjuene kan vekke en nysgjerrighet og skape kontakt. Men min erfaring er at det er begrenset hva som kommer ut av slike mønstringer, sier Marthinsen.

Han mener karriere-datingen først og fremst viser hvor stramt arbeidsmarkedet er i dag.

— Når bedriftene stiller opp på slikt vitner det om en anstrengt og tøff rekrutteringssituasjon. Det forteller hvor langt bedriftene er villige til å gå for å lokke til seg arbeidskraft.

Rekrutteringseksperten har følgende tips for å gjøre det godt på jobbintervjuet.

  • Tenk nøye gjennom din egen historie før intervjuet.
  • Sørg for å få ordet raskt, og fortell denne historien med dine egne ord.
  • Historien bør maksimalt være på fem minutter.
  • Vær samtidig var på at intervjueren ikke vil bli plaget av en pratmaker.
  • Vær kort og presis i det du sier. Dropp utenomsnakket, konsentrer deg om dine styrker.
  • Blir du sittende på defensiven og svare på all verdens spø rsmål flyttes mer av makten over til den som ansetter.
  • Ikke undervurder et fast håndtrykk og en anstendig bekledning. Store deler av næringslivet er fortsatt ganske konservativt.
  • Innen finans, men også innen andre akademiske jobber, er det begrenset med tatoveringer og store neseringer.
  • Vær ydmyk, selv om du ikke stiller i mørk dress eller drakt er det grenser for hva du kan tillate deg.
  • Troen på at du skal forandre verden skal du legge igjen hjemme. Forandre verden kan du først gjøre etter at du har fått jobben.