— Det har vært rekordtrafikk nordover. I Sandvikvåg var ferjekøene flere kilometer lange. Med slik trafikk er det umulig å unngå at folk må vente på ferje, sier informasjonsdirektør Arild Sondre Sekse i HSD.

Han mener det må være 20 år siden sist det var lignende tilstander. - I tillegg til at det er helgeslutt og fint vær, har arrangementer som Sildajazzen i Haugesund, Etnemarknaden og Les Misérables på Moster bidratt til at det var mye mennesker på farten, sier Sekse.

De fleste passasjerene måtte vente 2–3 ferjeavganger før de fikk plass. - Vi kjørte for full maskin, med fire ferjer i rute.

Dirigeringen av trafikken gikk greit, og det var ikke store forsinkelser på ferjene. Men når det er så mye trafikk, er det umulig å unngå at folk må vente, sier Sekse, som hevder at passasjerene hadde stor forståelse for at HSD ikke kunne lastes for den lange ventetiden.