Aldri tidligere har fylkeskommunen oppvist maken til tall.

Haukeland sykehus verst

Det er helsesektoren som er årsak til størstedelen av underskuddet. De helseinstitusjonene staten overtok ansvaret for fra nyttår av hadde et samlet underskudd på over 300 millioner kroner.

Verst var Haukeland sykehus med et underskudd på 242 millioner kroner. Men samtlige helseinstitusjoner med unntak av Kysthospitalet Hagavik gikk med underskudd i år.

For fylkeskommunen betyr underskuddet store økonomiske problemer i årene som kommer. Hordaland fylkeskommune må ta opp et lån på 650 millioner kroner for å dekke inn de oppsamlede underskuddene de seneste årene.

Renter og avdrag hvert år blir på 80 millioner kroner. De pengene må tas fra budsjettene til videregående skoler, barnevern, samferdsel og Arusmiddelvern.