På grunn av den store økningen i antall søkere i år, er det mange som ikke får plass på noe studie. På tross av 7 % økning i antall studieplasser.

Frykter for kvaliteten

104 238 søkte studieplass fra høsten av, det er rekordhøyt, og det er over 10 000 flere søkere enn i fjor.

Det høye søkertallet fører til flere negative svarbrev og lavere inntaksprosent. Samtidig er det blitt opprettet mange nye studieplasser. Bare Universitetet i Bergen alene tar inn 6449 søkere ved årets hovedopptak. Dette er en økning på 12 prosent i forhold til fjorårets opptak, og det høyeste antallet tilbud sendt ut fra UiB siden midten av 90-tallet.

Nå frykter studentorganisasjonene Studentenes Landsforbund (StL) og Norsk Studentunion (NSU) at det høye studentantallet vil føre til dårligere kvalitet på utdannelsen.

– Det er positivt at flere ønsker å ta høyere utdanning, men vi er bekymret for at utdanningsinstitusjonene vil ta inn flere studenter enn det er plass og ressurser til, slik at mange ikke får den oppfølgingen og veiledningen de har krav på fra lærestedet, sier Ina Tandberg leder i StL, og Anne Karine Nymoen leder i NSU.

170 nye plasser

Høgskolen i Bergen er blitt tildelt 170 nye studieplasser, disse er spredd på skolens mange forskjellige studietilbud. Rektor Eli Bergsvik mener skolen har nok kapasitet til de nye studentene.

– Når vi tar opp studenter, vurderer vi forholdet mellom studieplass og opptakstall. Jeg regner med at vi skal kunne tilby studentene god undervisning og rimelige fasiliteter, sier hun.

Det er et vanlig fenomen at studiestedene tar inn flere studenter enn de egentlig har plass til, på grunn av at en andel studenter alltid slutter i begynnelsen av semesteret.

Har dere mer overbooking i år enn dere pleier?

– Nei, jeg tror de tallene er omtrent like som tidligere år, sier Bergsvik.

9000 uten plass

Nesten 9000 av de som har søkt studieplass fikk et negativt svarbrev fra Samordna Opptak i går. Det er nesten 3000 flere enn i fjor.

Andelen kvalifiserte søkere som fikk studieplass, gikk fra fjorårets 91 % til 88 % i år.

For dem som nå står uten studieplass er det fremdeles ledige plasser på restetorget . Du kan søke plass på Samordna Opptak sine hjemmesider , og trenger ikke å ha søkt på det aktuelle studiet eller studiestedet før.