Ved siste gjennomgang av ventelisten på studentboliger, 8. juli, sto 2613 studenter i kø.

Det forteller kommunikasjonsleder hos Studentsamskipnaden i Bergen (SiB), Kristin Torsteinson.

Studenttallet øker

Økningen er markant, og sammenlignet med i fjor er det altså omkring 500 flere søkere. Ifølge Torsteinson kan det være flere grunner til dét.

— Én ting kan være at BI kommer med i SiB fra høsten 2014, og de har ca. 2.000 studenter. Og så er det stort sett en økning fra år til år på antallet studenter som kommer til Bergen, sier hun, og legger til at boligtilbudet hos SiB nok også har blitt mer og mer kjent de siste årene.

— Det er nok en blanding av disse årsakene, sier hun.

Kan være håp

Tross kørekorden understreker Torsteinson imidlertid at tallene oppdateres en gang i uken, og at de vil variere noe frem mot semesterstart.

— Studentene søker jo mange steder for å finne bolig og det er ikke alle som gir beskjed om at de ikke ønsker å stå på venteliste, sier hun.

Det viktigste for studentene som står i kø er å være i dialog med SiB om situasjonen, og ellers gjøre seg kjent med det private markedet.

— Og har man søkt bolig hos SiB så kan man sove på lesesal ute ved Hatleberg, frem til man finner seg noe annet, sier hun.

- Må bygge mer

Leder i Velferdstinget (VT) i Bergen, Tor Sivertsen Prestegard, mener det er trist at så mange studenter ikke får tilbud om studentbolig og må ut på det private markedet.

— Det er både gode og dårlige aktører på det private markedet, og mange har det bra. Men det er mange som møter dårlige huseiere.

Fra høsten av vil også BI-studentene i byen være medlemmer av SiB. Når medlemsmassen øker med 2.000 studenter synker også dekningsgraden, når ikke nye studentboliger bygges.

— Man må jo bare bygge mer. Det er et enkelt mantra, sier VT-lederen, og viser til at SiB og Bergen kommune har en felles målsetning om 30 prosent dekningsgrad av studentboliger innen 2025.

Fra semesterstart er dekningsgraden like under 15 prosent.

— Hvis man skal nå det målet må man øke kapasiteten med ca. 450-500 boliger i året. Det betyr vel ca. en Grønneviksøren i året.

Ingen nye boliger i år

Grønneviksøren er SiBs siste utbygging av studentboliger, og sto ferdig med 727 enheter i august i fjor.

— Tempoet i utbyggingen er altfor lavt, mener Prestegard.

Ifølge Kristin Torsteinson i SiB er Samskipnaden i gang med å se på nye prosjekter, men disse er alle i prosjekterings- eller utredningsfaser. Blant disse er studentboliger i Jekteviken, på Reperbanen, og på Kronstad.

— Vi har ingenting som står ferdig til dette semesteret, sier hun.