– Tvangsinnleggelser griper sterkt inn i folks liv. Vi ser også at de som tvangsinnlegges blir stadig sykere. Det er på høy tid å evaluere denne ordningen, sier klinikksjef Kari Lossius ved Stiftelsen Bergensklinikkene.

Les også:

Nå er det slutt

I 1993 kom loven som ga adgang til å tvangsinnlegge rusmisbrukere. Stiftelsen Bergensklinikkene endte på 30 tvangsinnlagte pasienter i fjor, det høyeste tallet noensinne.

– Vi er bekymret. Vi vet ikke om økningen skyldes sykere pasienter, dårligere motivasjon eller mer aksept for å tvangsbehandle, sier Lossius.

Tre ganger så mye

En tvangsplass har hittil kostet rundt 12000 kroner døgnet ved Skutevikenklinikken, som ligger under Stiftelsen Bergensklinikkene. Tre ganger høyere enn for en frivillig plass. De frivillige skyves bak tvangspasientene i køen og må vente mellom fem og syv måneder på behandling.

– Inntil for noen år siden snakket vi om dobbeltdiagnosene, nå er det trippeldiagnoser. Folk har rusproblem i tillegg til at de er syke både fysisk og psykisk. For noen er tvang livreddende, for andre så krenkende at de mister all tillit til behandlingsapparatet, sier Lossius.

Helsedirektoratet har ennå ikke tallene for hvor mange som ble lagt inn på tvang i 2007. Grunnen er at alle fylkesnemndene ikke har rapportert inn tallene ennå.

Evaluering kommer

– Hvilken effekt tvangsinnleggelser har på disse menneskene vet vi ikke, selv om vi har hatt denne loven i over ti år. Derfor skal vi ha en bred evaluering av bruken av tvang. Det er det et klart behov for, sier avdelingsdirektør Jens J. Guslund i Helsedirektoratet.

Direktoratet skal leie inn en leverandør som kan gjøre evalueringen. Kontrakten håper de å inngå i september-oktober.

Etter lov om sosiale tjenester kan en pasient tvangsinnlegges dersom det er fare for egen helse, fysisk eller psykisk. Frivillige avrusningstiltak skal ikke ha vært nok. Intensjonene bak loven var at tvang bare skulle brukes hvis det var utsikter til en varig bedring.

– I realiteten blir dette brukt som livredning. Lovterskelen for å tvangsinnlegge er i dag oppsiktsvekkende lav hvis vi sammenligner med tvangsinnleggelse i psykiatrien, sier førsteamanuensis Karl Harald Søvig ved Universitetet i Bergen.

— Får tenke annerledes

Han har skrevet sin doktorgradsoppgave om tvangsinnleggelser fra 1993 til 2005.

– Vi ser at pilene peker oppover, sier Søvig.

Det er sosialkontorene som foreslår tvangsinnlegging og fylkesnemnden som gjør vedtaket.

– Vi vet veldig lite om hvilke pasienter som bør legges inn på tvang og hvordan tvangsparagrafene virker. Dette bør absolutt bli evaluert nå, sier Søvig.

Hvert år er det rundt personer 1000 som lar seg behandle frivillig ved Skutevikenklinikken.

– Man kan mene det man vil om tvang. I en del tilfeller ser det ut til å fungere. Mange blir tatt ut av en håpløs situasjon. Tvangspasienter får mulighet til å tenke annerledes en periode, sier klinikksjef Einar Arne Bjordal ved Skutevikenklinikken.

Hva synes du om tvangsbruken? Diskutér saken her.