JAN I. ELIASSEN

TTS-tallene representerer rekorder på alle bauer og kanter, men det konsernsjef Johannes D. Neteland ser som den sterkeste prestasjonen er ordrereserven. Den har omtrent doblet seg til 941 millioner kroner ved årsskiftet. I løpet av 2005 regner Neteland med at omsetningen passerer en milliard kroner.

Han opplyser at cirka 2/3-deler av ordreveksten kan tilskrives oppkjøp av tidligere Kværner-bedrifter i Sverige og Tyskland. Han er svært godt fornøyd med de kjøpene og at TTS gjennom de oppkjøpte selskapene har fått et meget godt fotfeste i markedet for utstyr til den stadig voksende containerskipsflåten.

Børsnoterte TTS Marine ASA har sitt hovedkontor i Bergen. Konsernet sysselsetter nå cirka 400 ansatte. Av disse har rundt 100 sitt arbeidssted i Bergen.

— Vi har satset på å kombinere organisk vekst med vekst gjennom oppkjøp. I 2004 gjennomførte vi kjøp av alle aksjer i kranselskapet i Shanghai, som tidligere var et samarbeidsforetak. Vi kjøpte videre kranvirksomheten til Lübecker Maschinenbau Gesellschaft (LMG) i Tyskland og Liftec Products i Finland. Ved årsskiftet inngikk vi også avtale med det statlige kinesiske selskapet CSIC om etablering av et samarbeidsforetak i Dalian for produksjon og salg av kraner til skip som bygges i Kina, fortelller Neteland.

Antall aksjonærer i TTS Marine har økt fra 362 ved inngangen til 2004 til 1.018 pr. 17. februar. Børsverdien har passert 400 millioner kroner.