I løpet av årets første seks måneder beslagla politiet i Norge 43.288 ecstasy-piller fordelt på 479 beslag.

Kripos opplyser at dette er en markant økning fra tidligere år, og uten sammenligning de høyeste tallene noensinne. I løpet av hele år 2000 ble det beslaglagt 49.390 ecstasy-piller.

Også beslag av Rohypnol-tabletter øker kraftig.