Dette er det høyeste tallet på voldtekter og voldtektsforsøk siden 2002. Mens det i 2002–2005 var 84–89 anmeldte voldtekter i året, steg tallet i 2006 til 110. I 2007 kom altså en ny økning.

Hordalandspolitiet har gjennomgått voldtektssakene fra 2006 til 31. mai 2007, for å finne relasjonen mellom gjerningsmann og offer. Undersøkelsen viser at gjerningsmannen i 10 prosent av sakene har vært helt ukjent for offeret. I 28 prosent har offer og gjerningsmann møtt hverandre samme dag, svært ofte på fest eller på byen. I 29 prosent er offer og gjerningsmann bekjente, mens det i 25 prosent er snakk om partner eller eks-partner.

I 66 prosent av sakene er gjerningsmann eller offer – eller begge – påvirket av alkohol.