— Tallene viser ikke nødvendigvis at flere kvinner blir voldtatt. Det kan også være et tegn på at flere våger å anmelde overgrep, sier politiavdelingssjef Tove Lian Mathiesen til Bergens Tidende.

Ukjente gjerningsmenn

I 2000 anmeldte totalt 30 kvinner voldtekter. I fjor økte tallet med 14. Fem av voldtektene i 2001 var overfallsvoldtekter.

— Heldigvis var det ikke flere overfallsvoldtekter. Det skjer fortsatt relativt sjelden i Bergen, sier Lian Mathiesen.

Hun mener økt mediefokus på voldtekter er en av årsakene til økningen i antall anmeldelser.

— Vi opplever alltid at flere våger å anmelde slike saker når de får oppmerksomhet i mediene. Det er viktig at kvinner tør å anmelde. Vi gir alltid voldtektssaker høy prioritet.

Store mørketall

På tross av at politiet i 2001 brukte store ressurser på voldtektssaker, er fortsatt flere gjerningsmenn på frifot. De aller groveste overfallsvoldtektene er imidlertid oppklart.

Selv om antallet anmeldelser er økende, er det ifølge Lian Mathiesen mange kvinner som fortsatt vegrer seg for å melde fra om seksuelle overgrep.

— De aller fleste voldtekter skjer i hjemmet. Vi registrerer at flere kvinner tør å anmelde sine ektemenn, men det er fortsatt store mørketall.

Strengere straffer

Kvinner som i dag anmelder voldtekter kan føle seg sikre på at gjerningsmennene ikke får mild behandling i rettsvesenet.

— Straffenivået i voldtektssaker har økt betraktelig de siste ti årene. Man legger i større grad vekt på de langvarige og alvorlige plager voldtektsofre får i etterkant, sier statsadvokat Randi Gabrielsen.

Det fikk man sist et eksempel på i Bergen byrett like før jul. En 28-åring ble dømt til seks års fengsel og fem års sikring for en brutal overfallsvoldtekt. Det var ett år mer enn aktors påstand.

— Et viktig poeng er at man i 2000 fikk en ny lov som slo fast at minstestraffen for voldtekt skal være to år. Dette er et klart signal om at voldtekter skal straffes strengere, sier Gabrielsen.