-Vi har hatt økt kontrollinnsatsen og kontrollert 3 000 flere reisende enn første halvår 2005, opplyser fungerende avdelingsleder Arne Birger Nilsen i grensekontrollen i Tollregion Vest-Norge.

Den økte kontrollvirksomheten førte til 600 flere reaksjoner fra Tollvesenet i år enn på samme tid i fjor.

-Den beslaglagte mengden av narkotika og avgiftspliktige varer er omtrent på samme nivå som i fjor, med unntak av tabletter og sigaretter. Dette skyldes flere store tablettbeslag og ett stort sigarettbeslag i Tollregion Vest-Norge første halvår 2005, sier Nilsen.