Aldri tidligere har Statens naturoppsyn anmeldt så mange for denne formen for miljøkriminalitet og gjort så store beslag av ulovlig fiskeutstyr.

11 personer er så langt anmeldt for brudd på lakse— og innlandsfiskeloven, mot fem i hele fjor.

Til sammen 75 garn er beslaglagt i løpet av sommeren, og flere av disse har vært bundet sammen og stått i lange lenker.

Tar fisk som skal gyte

Aller mest bekymret er Statens naturoppsyn etter de tre ferskeste beslagene av fiskegarn.

— Disse var satt foran elvemunninger der det går opp sjøørret for å gyte. Garn plassert på denne måten kan gjøre store innhogg i fiskebestanden og ta fisk som skal opp i elvene for å legge egg og sikre fremtidige generasjoner. Derfor er dette spesielt alvorlig, sier konsulent Terje Haugland i Statens naturoppsyn.

Han mener tjuvfiske er en ekstra belastning for den allerede hardt pressete sjøørret— og villaksbestanden i Hardangerfjorden og Osterfjorden.

- Reglene er klare nok

— Det er totalforbud mot bruk av flytegarn i området, ikke minst for å skåne den vossolaksen som var nær ved å bli utryddet. Det er svært uheldig at ulovlig fiske foregår i så sårbart område, sier Haugland.

— Skyldes det ulovlige garnfisket uvitenhet, eller er det en bevisst handling?

— Jeg tror nok reglene for dette fisket er tydelig nok. Jeg kan vanskelig se at det er noen misforståelser her, sier Haugland.

Hummerteiner beslaglagt

Statens naturoppsyn har også gjort beslag av hummerteiner og krabbeteiner der fluktveiene har vært for små. Senest tirsdag denne uken, dagen før hummerfisket startet, ble 11 hummer- og krabbeteiner beslaglagt etter et raid i Norhordland.

Politibetjent Marianne Kalnes ved Norhordland lensmannskontor etterforsker saken, og sier at reglene om fluktveier på åtte og seks centimeter ikke var overholdt. Hummerteiner var også satt ut før fristen.

— Flere av disse teinene var merket med navn. Vi oppretter nå sak etter å ha inndratt de 11 teinene, sier Kalnes.

Bøtene for ulovlig fiske med teiner er mellom 4000 og 6000 kroner.