Av de 385 studentene som ble tatt opp ved HiBs ingeniørutdanning i 1997 og som skulle vært ferdig i fjor, var det bare 52, 5 prosent som fullførte. Dette er det laveste tallet noensinne, viser ferske tall fra HiB.

­ Når bare halvparten fullfører utdanningen på en så stor studieretning er det bekymringsfullt. Gjennomstrømningen er langt lavere enn den bør være, sier rektor Karl Olav Nummedal ved Høgskolen i Bergen.

Han sier at skolen tar tallene alvorlig. ­ Vi vil prøve å få fakta på bordet om hva som er årsaken til at studenter slutter eller bruker lengre tid enn normert, sier Nummedal.

Arve Christensen i Norges største ingeniørorganisasjon, NITO, synes tallene er triste og bekymringsfulle. — Konsekvensen kan bli at vi mangler 15.000 ingeniører om ni år, sier han til Studvest.