Hasj er storebror i statistikken. Utekontakten vurderer nå å starte kurs i hasjavvenning.

Fortsetter trenden ut 2003, vil statistikken ende på 130-140 narkobeslag, 30 prosent flere enn rekorden i 2000.

Et storbeslag av tre kilo hasj på Flesland i slutten av august føyer seg inn i rekken av rekordmange narkobeslag i 2003.

— Vi har gjort store beslag på kokain, amfetamin og hasj. Vi ligger langt over gjennomsnittet, og er meget godt fornøyd, sier tollsjef Rolf-Ole Seljeflot.

Økt bemanning

Allerede et stykke ut i september har tollere i Hordaland og Sogn og Fjordane slått helårsrekorden for de siste fem årene. Hittil i år er det registrert 99 narkobeslag ved grensepostene i distriktet, først og fremst Flesland og Skoltegrunnskaien i Bergen.

Tollsjef Seljeflot forklarer økningen med flere kontroller, større bemanning ved ankomst av fly og ferger - og overgang til to hunder med fullt narkosertifikat.

I tillegg ser både tollere og politi en gryende narkotrafikk fra tidligere østblokkland som Estland, Latvia og Litauen.

— Personer fra dette området bruker nå Vestlandet som innfallsport, tidligere har de stort sett reist til Østlandet. Dette er nytt for oss i år, sier tollsjefen.

På Flesland avslørte tollere i januar en 19 år gammel kvinne fra Litauen. Hun hadde ti kondomer fulle av heroin i skjeden, og en koffert med hele 4,6 kg amfetamin.

Politi jakter bakmenn

— Jeg er foruroliget av at vi avdekker såpass mye stoff. Det er flest småbeslag, med noen få gram til personlig bruk. Og her er det mange nordmenn, selvfølgelig, sier Seljeflot.

Politiet bekrefter at narkotrafikk fra tidligere østblokken har truffet Vestlandet med stor tyngde.

— Vi har i år langt flere større saker enn tidligere, med større mengder narkotika. Det kommer av at vi har fokusert på bakmennene, som ofte er fra utlandet. Og vi ser også at den direkte importen fra tidligere østblokkland øker, sier politioverbetjent Jørn Solsvik ved Narkotikaseksjonen, Hordaland politidistrikt.

Han legger til at den direkte innførselen likevel ikke er hovedproblemet for narkotikapolitiet på Vestlandet.

— Vårt største problem er leveransene som kommer fra oslogryten.

Ifølge Solsvik er antallet narkobeslag hos politiet omtrent på nivå med de siste årene.

- Liberale voksne påvirker

På beslagslisten for tollvesenet i 2003 står nærmere seks kilo hasj. Politiet opplyser at røykingen øker i omfang. Det bekreftes av kommunens oppsøkende gateteam, Utekontakten.

— Det har i flere år vært en diskusjon om liberalisering av hasjrøyking. Det er flere voksne som er liberale, og det påvirker ungdommens hasjrøyking, sier leder i Utekontakten, Else Kristin Utne Berg.

Hun mener at hasj for tiden synes å være lett tilgjengelig i Bergen, spesielt i de tyngre rusmiljøene.

— Det har vel sannsynligvis kommet en del til byen i det siste, sier Utne Berg.

Hun mener bruken av hasj øker jevnt og trutt, men uten de dramatiske svingningene. Nå vil kommunen ta en nærmere kikk på et opplegg i Stavanger, der Utekontakten tilbyr motiverte ungdommer avvenningskurs.

— Vi får oppsummeringen fra dem i løpet av høsten, og vil diskutere om dette kan være noe for Bergen. Vi er spente på resultatene, sier Utne Berg.