Klokken 23.59 mandag 27. juli var absolutt siste frist for å takke ja til skoleplass eller ventelisteplass.

Bare et tastetrykk unna

Mandag morgen hadde kun 1300 av de 18.000 som har fått tilbud om plass ved offentlig videregående skole, ennå ikke svart.

– Dette er et for høyt tall til at det er greit, sier inntaksleder ved Hordaland fylkeskommune, Nils Skavhellen.

Det er en dobling fra tall for bare to år siden. Da var det 600–700 elever som ikke svarte før fristen gikk ut.

.– Det er litt overraskende at det har steget så mye. Før måtte man svare med brev, men nå kan det enkelt gjøres på nett, sier han.

– Det er bare et tastetrykk unna, sier Skavhellen, og forteller at de aller fleste som svarer gjør det med en gang de får brevet.

– Den største gruppen svarer umiddelbart. Resten glemmer det, men svarer når de får en påminnelse.

Påminnelse på sms

Inntakskontoret har sendt ut påminnelser på sms fra forrige uke av, for å få flere til å svare om de vil, eller ikke vil, ha plassen sin. Med hver påminnelse har det også fulgt passord og brukernavn.

– Det ser ut til at mange har enten oppgitt feil mobilnummer så vi ikke når de, eller så får de ikke meldingen fordi de oppholder seg andre steder, sier inntakslederen.

– En del registrerer ikke nye telefonnummer, og vi har også fått tilbakemelding om at mange ikke leser meldinger fra nummer de ikke kjenner, sier han.

Vurderer å utsette fristen

I utgangspunktet mister elever skoleplassen om et svar ikke blir sendt innen fristen, men siden det er så mange som ikke har svart i år, vurderer inntakskontoret å gi litt slingringsmonn.

– Vi håper at mange av de 1300 som ikke hadde svart i morges, har svart til i morgen, sa han mandag kveld.

– Hvis ikke har vi noen dager før vi kjører anneninntaket, så det kan være at fylkeskommunen i sin godhet utsetter fristen noen dager.

– Men det tar vi stilling til tirsdag. Det kommer an på hvor mange som svarer og om det er praktisk mulig, sier inntakslederen.

– Dårlig lojalitet

En årsak til at tallene er så store i år, kan være at det er flere som har tatt imot privat skoleplass.

– Det er nok en del som søker våre skoler og en eller flere private skoler. Det er ikke samme opptak, og det er en del der som fikk plass tidlig i sommer, og dermed ikke orker å svare på plassen i det offentlige, sier inntakslederen.

– Det er dårlig lojalitet i forhold til de som står på venteliste, spesielt når det er så enkelt å takke nei.

– Det er også mange som beholder begge skoleplassene helt til skolestart, og først bestemmer seg da, sier han.

Han tror også at de fleste av de som nå står i fare for å miste skoleplassen, er elever som har gått på videregående skole i ett eller to år.

– Foreldre følger med dem som kommer fra ungdomsskolen, men er ikke like flinke til å følge med på de som allerede går på videregående.

– Men de burde vite hvordan dette fungerer, påpeker han.

Fristen går ut ved midnatt.