– Jeg kjenner ikke til rene sedelighetssaker der overgriperen er dømt til så mye som åtte år, sier statsadvokat Jarle Golten Smørdal.

Han mener det er helt riktig av Gulating lagmannsrett å gi en så pass hard reaksjon til mannen som på 90-tallet plukket opp sårbare gutter i området omkring Bystasjonen.

Overgreps-ofre ble narkomane

Han ga dem penger, alkohol, sigaretter og hasj. Til gjengjeld fikk han sex i alle varianter av de mindreårige guttene hjemme i sin egen leilighet.

– Vi har fått økt kjennskap til skadevirkningene av seksuelle overgrep, og straffen er en naturlig følge av den utviklingen. I både 1992 og 2000 kom det nye lovendringer som hadde som formål å få opp straffenivået i sedelighetssaker. Nå ser vi at det skjer, forklarer statsadvokaten.

Den ene av de fem guttene var rusmisbruker og døde før rettssaken kom opp. Alle de øvrige sliter i dag med store rusproblemer og psykiske ettervirkninger.

– Den dømte introduserte guttene for narkotika og gjorde dem avhengige. To av dem er påført betydelig skade av det som har skjedd. Dette er ekstra skjerpende omstendigheter som det er helt riktig å markere med en så lang dom, mener Golten Smørdal.

Det lyktes ikke BT å få tak i 58-åringens forsvarer i går, Kjell Erik Mjell.