Både i Hordaland og Sogn og Fjordane har det vært uvanlig lite å gjøre for Røde Kors i påsken.

— Det har vært stille og fredelig, sier Sverre Hopland, operativ leder i Hordaland hjelpekorps.

Fra forrige lørdag og til med andre påskedag er det registrert 40 skader. Det er over en halvering i forhold til 2008, da 105 skader ble registrert. I fjor var tallet 52.

2010 har vært den påsken med minst skader på 2000-tallet i Hordaland.

Hjelpekorpset i Sogn og Fjordane har hatt enda mindre å gjøre.

— Det har vært tre-fire transportoppdrag og to-tre skrubbsår, men ingen alvorlige skader, sier Geir Henning Hansen, områdeleder i Sunnfjord.

Dårlig vær, mindre skader

Det dårlige været har ført til mindre utfart enn vanlig.

— Det har vært en lang vinter med mye snø og folk har fått gått mye. I tillegg er folk blitt flinkere til å følge oppfordringene som har kommet. Folk har vært oppmerksomme på skredfaren og ikke tøyd grensene, sier Hopland.

Blant årets skader dreier halvparten seg om brudd og forstuing, mens ti personer har skadet seg i hode eller nakke etter fall. Ingen av skadene har vært av alvorlig karakter.

— Vi har ikke rekvirert luftambulanse på et eneste oppdrag.

Hjelpekorpset i Hordaland har også deltatt i to leteaksjoner. En av aksjonene fikk et tragisk utfall da en 85 år gammel mann ble funnet død på Radøy.

Travelt i resten av landet

På landsbasis har det derimot vært et travelt år for redningsarbeiderne. Totalt har Røde Kors gjennomført 208 aksjoner og behandlet over 700 skader. Til sammen har altså om lag 900 personer fått assistanse.

Dette er en økning fra i fjor da det ble utløst 190 aksjoner og 668 skader ble behandlet.