— Jeg mener at den høye erstatningssummen har en viktig preventiv effekt. Dette er en betydelig tilleggsstraff. Gjerningspersonene blir økonomisk ruinert, sier bistandsadvokat Line Hvidsten Ingebrigtsen som representerer den 27 år gamle mannen.

Erstatningen på 4790000 kroner er ifølge Ingebrigtsen den høyeste summen som er utbetalt etter overgrep i Norge noen gang.

Omfattende rusproblemer

Tre menn ble like før jul i fjor dømt for å ha forgrepet seg på gutten og to av brødrene hans fra1997 til 2001. 27-åringen var 11 år da overgrepene startet.

Mennene kom i kontakt med guttene fordi en av dem bodde i samme blokk som brødrenes mormor. Ugjerningene skjedde i forbindelse med helgebesøk hos henne. I tillegg til å bli utsatt for overgrep ble de unge guttene servert alkohol.

27-åringen har hatt omfattende rusproblemer fra han var 14-15 år. Han har diagnosen Posttraumatisk stresslidelse (PTSD) og er arbeidsufør.

I tillegg sliter mannen med flash-back, har hatt konsentrasjonsvansker og har vært deprimert og slitt med angst som følge av overgrepene.

Varig ufør

Gjerningsmennene anket dommen fra Bergen tingrett til Gulating lagmannsrett balnt annet fordi de mener at 27-åringens problemer ikke nødvendigvis skyldes overgrepene de utsatte han for. På bakgrunn av dette ønsket de lavere erstatningssummer.

De fikk ikke medhold.

Retten mener at det er en klar sammenheng mellom skadene 27-åringen fikk påført gjennom overgrepene og de problemene han har i dag.

I dommen understrekes det at det er svært liten sjanse for at den fornærmede 27-åringen kommer seg ut i arbeidslivet og at han trolig vil bli varig ufør.

Kan kjøpe bolig

Ifølge bistandsadvokat Line Hvidsten Ingebrigtsen er 27-åringen påført massive skader som følge av overgrepene.

— Disse skadene vil vare livet ut, noe som ikke er utypisk etter overgrep, understreker hun.

Advokaten sier at den store erstatningssummen vil representere en økning i mannens livskvalitet.

— Pengene gjør at min klient får kompensert tapet sitt. Han kan kjøpe seg en bolig på samme måten som andre jevnaldrende og får en større handlefrihet, sier Hvidsten Ingebrigtsen.

De tre mennene ble i Bergen tingrett dømt til lange fengselsstraffer for overgrep mot de tre guttene. En av dem ble ufør som følge av en ulykke for noen år siden. I retten understreket adokaten hans at erstatningskravet fører til at han mister både hus og egenkapital, og blir sittende med gjeld.