13 av de 19 nye apotekene er opprettet i mindre byer og tettsteder.

– God tilgjengelighet til legemidler er et viktig legemiddelpolitisk mål for myndighetene, og apotekbransjen har tatt sin del av ansvaret for å nå målet, sier direktør for apotekpolitikk, Oddbjørn Tysnes i Norges Apotekerforening.

Siden 2001, da apotekmarkedet ble liberalisert ved en ny apoteklovgivning, er det etablert 157 nye apotek. 12 apotek er kommet til i kommuner som tidligere ikke hadde apotek, mens 30 kommuner har fått sitt andre apotek i løpet av de siste fem årene.

Ifølge Tysnes har den økte konkurransen i apotekmarkedet og den frie etableringsretten ført til bedre apotekdekning, ikke minst i distrikts-Norge.

Oslo med sine 70 apotek, er naturlig nok den kommunen som har klart flest apotek. Deretter følger Bergen, Trondheim, Bærum, Drammen og Stavanger. Hordaland har lavest apotekdekning, fulgt av Rogaland.