Det ligger nå an til at 208 skip og godt over 130.000 cruisepassasjerer vil ha besøkt Bergen før sesongen slutter. Den forrige anløpsrekorden, fra 2001, var på 196 skip og 123.400 passasjerer.

Prosjektleder Ola Hiis Bergh i Cruise Destination Bergen opplyser at mange negative hendelser i verden førte til spenning om omfanget av årets cruisetrafikk. Rederiene har imidlertid klart å utnytte den betydelige passasjerkapasiteten som ble tilbudt i Nord-Europa, selv om en god del billetter ble solgt til reduserte priser.

Mindre kjøpekraft

Næringslivet i Norge har fått merke at årets cruisepassasjerer har hatt en lavere kjøpekraft i gjennomsnitt enn tidligere år. Men det er likevel god grunn til å være fornøyd med årets sesong, sier Bergh.

Han opplyser at utsiktene for 2004-sesongen også er oppløftende. Det er allerede nå anmeldt 168 anløp i Bergen. 29 av dem er skip over 70.000 tonn. Det tilsvarende tallet for i år er 15 skip.

Queen Mary II

Dette bekrefter at cruiseskipene blir stadig større. Cunards nybygg «Queen Mary II», på nærmere 150.000 tonn, skal besøke Bergen lørdag 17. juli neste år. Den vil da passere Askøybroen med knappest mulig margin. Det er allerede flere cruiseskip som er for store til at de kan anløpe Bergen før den nye seilingsleden inn til byen er ferdig.

GIGANT: Rederiet Cunards nybygg «Queen Mary II» kommer til Bergen 17. juli neste år.