Daglig leder Ingmar Sårheim er svært godt fornøyd dagen etter at Bobby Bare som siste artist sang årets festival over i historien.

-Vi har solgt billetter for 2,2 millioner kroner. Det er femten prosent mer enn i fjor, og vi er det desidert største arrangementet i fylket hvis vi måler etter billettinntektene. Selv om tallene ikke er helt klare ennå, kan vi i hvert fall slå fast at vi har hatt rundt 11.000 besøkende. Alle de tre dagene har hatt større besøk enn tidligere. Vi var nødt til å utvide campingområdene for å få plass til alle. Tilbakemeldingene fra politi og vaktselskap er gode, og årets festival er nok en av de beste vi har hatt, sier Sårheim.

Countrysenter

Milljøet rundt Norsk Country Treff har i et par år arbeidet for å etablere et senter for norsk countrymusikk tilknyttet Fjordhestgarden på Reed. En prosjektgruppe har laget et forprosjekt som er støttet både av Sogn og Fjordane fylkeskommune og Norsk kulturråd.

-Senteret skal inneholde platestudio. Det skal etableres en database over all verdens countrymusikk. Vi tenker også på å opprette charterruter til USA, der de som blir med får treffe artister og få med seg flotte konserter. Senteret skal også inneholde en saloon med alle rettigheter. Og ikke minst skal det bygges opp en indianerleir og et westernmiljø der barnefamilier kan komme og bli kjent med denne kulturen, forteller Sjur Atle Austrheim som er med i prosjektgruppen.

Ingmar Sårheim håper at forprosjektet et klart i 2007 og at senteret kan være en realitet i 2009.

-Forprosjektet vil gi oss svar på hva som er mulig senteret skal inneholde, hvordan økonomien kan ordnes og ikke minst hva slags drift det kan bli snakk om.

SIGNERTE: Bobby Bare skrev autografer på hatter, boots og skjerf til utallige fans etter konserten natt til søndag. OLAV PER SVEIN REED (foto)
Per Svein Reed